De to ministre Ellen Trane Nørby og Bertel Haarder sætter fokus på den åbne skole

Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby og kulturminister Bertel Haarder sætter nu fokus på potentialet i at inddrage omverdenen i undervisningen og iværksætte samarbejdsaktiviteter mellem folkeskolen og kultur- og foreningslivet. Det sker med en ny ansøgningsrunde til kommunale projekter, der sætter fokus på samarbejdet mellem folkeskoler og lokalsamfundet, og med ministerbesøg til udvalgte projekter.

I slutningen af 2015 modtog 19 kommuner støtte af Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling og Kulturministeriet til at etablere samarbejder mellem skolen og lokale aktører som led i deres arbejde med åben skole. 

I løbet af efteråret igangsættes en ny ansøgningsrunde til nye projekter samtidig med, at de 19 kommuner også sætter lokalt fokus på de foreløbige resultater af de igangsatte projekter. På dagen besøger Ellen Trane Nørby og Bertel Haarder hver to af kommunerne, som med musik, design, håndværk og idræt m.m. har inddraget lokale kulturinstitutioner og foreninger i undervisningen.

Læs nyheden fra 14. oktober 2016 "Kommuner kan nu søge 3,5 mio. kr. til åben skole-samarbejder"

Kulturminister Bertel Haarder siger:

”I dag er en vigtig dag (red. 22/9). Det er mit og ministeren for børn, undervisning og ligestillings ønske sammen at sætte fokus på, hvor meget vi kan med åben skole, og samtidig opfordre alle skoler til virkelig at sætte skub på deres åben skole-samarbejder. Igennem arbejdet med den åbne skole giver vi eleverne mulighed for at møde kunst, kultur og det lokale foreningsliv i øjenhøjde. Det handler om at bygge bro mellem skolen og lokalsamfundet, og gøre elevernes verden større. Eleverne skal opleve, hvordan dét at skabe noget med hænderne kan gøre det lettere at lære fag som matematik og fysik. Det glæder mig, at så mange kommuner har taget den åbne skole til sig og på forskellig vis arbejder med at få skabt nye og sjove måder at lære på.”

Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby siger:

”Det er sket en fordobling i antallet af kommuner, der vurderer, at det går godt med den åbne skole. Den positive udvikling glæder mig, fordi den åbne skole kan være med til at gøre fagene mere konkrete og virkelighedsnære for eleverne. Men der er stadig stor forskel på, hvor langt kommunerne og skolerne er med den åbne skole. Derfor skal de blive bedre til at dele gode erfaringer med hinanden, og vi skal gøre endnu mere for at sætte fokus på det vigtige samarbejde mellem skolen og det lokale kultur- og foreningsliv. Det gør vi blandt andet med puljen, som understøtter de mange forskellige samarbejder i regi af den åbne skole. Jeg glæder mig til at opleve, hvordan man griber mulighederne med den åbne skole an i Roskilde og Odsherred.”

Ministerbesøg 22. september 2016

Bertel Haarder 

9.45-10.30 Besøg hos 5.A på Høsterkøb Skole i Rudersdal Kommune, som i samarbejde med Rudersdal Musikskole skaber musik til en lokalhistorisk fortælling. Sted: Høsterkøb Skole, Nedenomsvej 22, 2970 Hørsholm

11.15-13.30 Mødes med seks skoleklasser i Kulturhuset Toldkammeret, som har arbejdet med håndværk og design sammen med lokale lærlinge og designere. Sted: Kulturhuset Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør.

Ellen Trane Nørby 

10.10-10.45 Besøg hos 1., 2. og 3. klasser (i alt ca. 70 elever) fra Sydskolen i Odsherred Kommune, hvor børnene spiller håndbold i regi af den lokale håndboldforenings projekt ’Motion, bevægelse og totalhåndbold’. Sted: Vallekilde-Hørve Fritidscenter, Idrætsvej 3, 4534 Hørve.

11.35-12.10 Besøg på Boserup Naturcenter i Roskilde, hvor elever er i gang med tre forløb: Håndværk og Design (Boserup Naturcenter og Vikingemusset), Mirkoplast i Roskilde Fjord (Boserup Naturcenter og Vikingemusset), og ”Åben Dans” (Egnsteateret Åben Dans). Sted: Boserup Naturcenter, Boserupvej 82-84, 4000 Roskilde.

Om initiativet ”Åben Skole – lokale samarbejder og national videndeling”

Kulturministeriet og Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling har igangsat et treårigt initiativ under overskriften ”Åben Skole – lokale samarbejder og national videndeling”, som løber frem til 2018. Formålet med initiativet er at understøtte skolernes samarbejder med det omgivende samfund. Indtil videre er der udmøntet 6 mio. kr. til i alt 19 kommuner, der har iværksat projekter, der udvikler lokale samarbejder mellem skolen og det lokale foreningsliv, kunst- og kulturtilbud, virksomheder m.fl.

Som følge af regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” (2015) nedsatte ministeren for børn, undervisning og ligestilling i starten af 2016 Udvalget for styrket samspil mellem skole og fritidsliv. Udvalget har set nærmere på de muligheder og udfordringer, der ligger i det konkrete samspil mellem skole og fritidstilbuddene i folkeskolen. Udvalgets rapport med anbefalinger blev offentliggjort 20. september 2016 og drøftet ved en høring i Folketingets Kulturudvalg og Børne- og Undervisningsudvalg 21. september 2016, hvor både kulturministeren og ministeren for børn, undervisning og ligestilling deltog med oplæg. 

Ministeriet for børn, undervisning og ligestillings pressetelefon: 22 40 09 30

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16