Den Europæiske Kulturhovedstad 2017 – indkaldelse af ansøgninger

Danmark bliver i 2017 igen værtsnation for en europæisk kulturhovedstad. Første gang var i 1996, da København fik titlen af EU’s kulturministre. Denne indkaldelse af ansøgninger er stilet til de byer i Danmark, som ønsker at kandidere til titlen Den Europæiske Kulturhovedstad 2017.

Formålet med begivenheden Den Europæiske Kulturhovedstad er at fremhæve de europæiske kulturers rigdom og mangfoldighed samt deres fælles træk og medvirke til at give de europæiske borgere større forståelse for hinanden. EU’s Ministerråd er den eneste institution, som har ret til at udpege den europæiske kulturhovedstad. Titlen gælder for et år.

Medlemsstaterne i EU får efter tur værtskabet for en europæisk kulturhovedstad mellem 2007 og 2019. Rækkefølgen er besluttet af medlemsstaterne. Hvert år skal to byer i forskellige medlemslande have titlen. Selvom titlen Den Europæiske Kulturhovedstad gælder en by, kan den omkringliggende region inkluderes i programmet. Danmark bliver værtsland sammen med Cypern for hver sin europæiske kulturhovedstad i 2017.

De byer, som er interesseret i at kandidere til titlen, kan få information herom på et informationsmøde, som Kulturministeriet holder i København ultimo februar 2011. Dato meddeles i løbet af december måned på Kulturministeriets hjemmeside.

Læs mere om indkaldelse af ansøgninger

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Per Voetmann, tlf. 33 95 45 62

Specialkonsulent Lise-Lotte Bjerre, tlf. 33 92 98 02