Den femte FM-radiokanal genudbydes

Den femte FM-radiokanal skal hurtigst muligt bringes i udbud igen efter Sky Radios lukning.

Det blev partierne bag den mediepolitiske aftale (K, V og DF) enige om på dagens møde i medieaftaleskredsen.

Programtilladelsen vil blive solgt ved en auktion, ligesom det var tilfældet ved det første udbud. Den bliver udbudt for en ny 8-årig periode.

Der vil ved det nye udbud blive stillet grundlæggende de samme programmæssige krav, som Sky Radio var underlagt. Partierne vil dog præcisere kravene til nyhedsudsendelser og magasinprogrammer yderligere.

Med henblik på at tilstrække et så bredt ansøgerfelt som muligt og for at sikre størst mulig fleksibilitet i frekvensanvendelsen vil kanalen blive udbudt såvel samlet som opdelt i to landsdelsdækkende kanaler.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg er tilfreds med aftalen, fordi den betyder, at vi hurtigt får genskabt en konkurrencesituation på landsdækkende radio, så lytterne også i fremtiden vil have et reelt alternativ til DR.  Den store lytterinteresse for både Sky Radio og de regionale og lokale kommercielle radioer bekræfter, der er et bredt ønske i befolkningen om at have mange valgmuligheder til rådighed, når de vil høre radio.” 

Auktionen vil sandsynligvis blive afviklet i løbet af foråret. Inden da skal der udarbejdes en bekendtgørelse med rammerne for Radio og tv-nævnets udbud, der som sædvanlig vil blive sendt i bred høring.

Yderligere oplysninger

Afdelingschef Jesper Hermansen tlf 3392 3518
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598