DEN FREMTIDIGE MEDIESTØTTE

Udredningen om den fremtidige offentlige støtte til medierne er offentliggjort på en konference i dag.

Udredningen, der er gennemført af Rambøll Managament A/S i samarbejde med professor Anker Brink Lund, CBS, blev igangsat som led i medieaftalen for 2007-2010.
 
Formålet med udredningen er at skabe grundlag for politiske overvejelser, om de eksisterende støtteordninger som f.eks. licensen og distributionsstøtten til aviserne fortsat er den bedste måde at sikre et mangfoldigt mediebillede på. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at den trykte presse ikke er en del af den nuværende medieaftale.
 
Udredningen, der imidlertid omfatter både elektroniske og trykte medier, er bygget op omkring tre scenarier for den fremtidige offentlige støtte:

     

  1. Et basisscenarie, som giver en prognose for de næste 4 år uden ændringer i det nuværende støttesystem. Ifølge dette scenarie vil både aviser og tv miste annonceindtægter til især udenlandske udbydere på internettet, og medieforbruget vil blive stadig mere fragmenteret.

  2. Et saneringsscenarie, hvor der anbefales en række enkeltstående tiltag, herunder at DR’s P3 (og ikke P2) udliciteres i forbindelser med offentligt udbud af den fjerde FM-kanal, at Public Service-Puljen får mulighed for at give støtte til andre medieformer end tv, og at Dagbladsnævnet får mulighed for at støtte internet- og mobil-medier, der har dagbladsfunktioner.

  3. Et meriteringsscenarie, hvorefter de nuværende støtteordninger gradvis omlægges, så al offentlig støtte fremover tildeles på baggrund af ansøgeres meriter. Dette skal ske i en platformneutral ordning, hvor de nuværende støttemodtagere gradvis får nedsat deres støtte, men med mulighed for at søge supplerende tilskud fra forskellige ordningens puljer, bl.a. en basispulje, der skal sikre økonomien for medier, der grundlæggende bidrager til at opfylde mediepolitiske formål af publicistisk art.

Kulturminister Carina Christensen siger:
”Det er en interessant udredning, som der er lagt et stort og værdifuldt arbejde i. Scenarierne er komplicerede og til dels meget vidtgående, og det kræver grundige vurderinger, før regeringen kan tage stilling til de enkelte forslag. Udredningen vil indgå - blandt meget andet - i overvejelserne om regeringens medieudspil for 2011-2014, som fremlægges i begyndelsen af det nye år.”
 
Læs rapporterne fra udredningen på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside

Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 98
Afdelingschef Jesper Hermansen, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 18