Den fremtidige offentlige mediestøtte skal undersøges

Kulturministeren nedsætter et udvalg til at udarbejde et grundlag for regeringens stillingtagen til den offentlige mediestøtte.

Den fremtidige offentlige mediestøtte skal undersøges
Kulturministeren nedsætter et udvalg til at udarbejde et grundlag for regeringens stillingtagen til den offentlige mediestøtte.

Udvalget, der skal bestå af folk fra mediebranchen og to eksperter, får til opgave at undersøge mulige modeller for en fremtidig mediestøtte. Udvalgets formand bliver fhv. finansminister Henning Dyremose.

Udvalget skal undersøge, hvordan f.eks. teknologiudvikling, forbrugeradfærd og internationalisering bør indgå i overvejelserne om en eventuel justering af mediestøtten.

Udvalget skal blandt andet inddrage udredningen af den offentlige mediestøtte fra 2009 (”Anker Brink Lund-rapporten”).

Udvalget skal afgive en rapport senest den 1. oktober 2011.

Kulturminister Per Stig Møller siger:

”Medieområdet udvikler sig med stor hast. Der kommer nye medieformer til, og der sker en sammensmeltning af medierne på flere medieplatforme – som f.eks. aviser, radio, tv og internettet. Mediestøtteudredningen, der kom sidste år, gav et glimrende overblik over udviklingen. Nu vil vi have undersøgt, hvordan mediestøtten kan bidrage til den nødvendige udvikling, fornyelse og rationalisering i branchen uden samtidig at smide barnet ud med badevandet.

Med Henning Dyremose har udvalget fået en formand med stor erfaring, og jeg er meget glad for, at Henning Dyremose har sagt ja til opgaven.”  

Læs udvalgets kommissorium

Yderligere oplysninger

Afdelingschef Jesper Hermansen,
Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 18

Presse- og kommunikationsmedarbejder Dorthe
Skaaning Mathiesen, Kulturministeriet, tlf.: 25 48 77 32