Den nye højskolelov virker

Jyderup Højskole får som den første nyoprettede højskole tilskud efter den nye lov om folkehøjskoler, som træder i kraft den 1. august 2014.

Med den nye højskolelov gøres der op med nogle af de begrænsninger, der blev indført med de såkaldte Tvind-regler fra 1996. De betød bl.a., at der kun kunne gives tilskud til en ny højskole, hvis skolen selv ejede alle sine bygninger. 

Kulturminister Manne Jelved udtaler:

”Med den nye lov skal det blive lettere at starte en ny højskole. I alt for mange år, har det været for dyrt for nye højskoler at komme i gang, når skolerne selv skulle eje deres bygninger. 

Det er meget positivt, at den nye lov så hurtig har vist sig at få praktisk betydning. Jeg håber, at også andre med drømme om at starte en ny højskole kan se, at der er blevet bedre muligheder. Vi har nemlig brug for flere højskoler og deres arbejde med livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.”

Forstanderen for den nye godkendte højskole i Jyderup, Poul-Henrik Jensen glæder sig over godkendelsen og den nye lov:

”Det er til gavn for hele skoleformen, at der anderkendes nye højskoler. Der er

mere end nogen sinde brug for rum med oplysning, kreativitet og almen viden”

Jyderup Højskole har lejet ejendommen Sølyst af Holbæk Kommune i de næste 10 år, og da alle øvrige krav til en ny højskole er opfyldt, kan skolen se frem til at modtage tilskud efter den nye højskolelov. 

Yderligere oplysninger:

Undervisningskonsulent Jesper Moesbøl, Kulturministeriet, tlf.: 41 39 38 34  

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16