Den nye Statens Kunstfond er udpeget

Kulturminister Marianne Jelved offentliggør i dag sine udpegninger til Statens Kunstfonds 12 kunstfaglige udvalg. Museumsdirektør Gitte Ørskou er udpeget til formand for fondens bestyrelse.

Kulturminister Marianne Jelved siger om bestyrelsesformanden:

”Jeg har valgt museumsdirektør Gitte Ørskou som formand for Statens Kunstfonds bestyrelse. Hun har skabt gode resultater i sit virke på Kunsten i Aalborg og besidder den fornødne kombination af solid kunstfaglig indsigt og ledelseserfaring.” 

Kulturministeren vælger formanden for Statens Kunstfonds bestyrelse blandt fondens i alt 12 udvalgsformænd, som tilsammen udgør bestyrelsen. 

Kulturminister Marianne Jelved siger om sammensætningen:

”Det er blevet et stærkt hold, som kommer til at udgøre den nye Statens Kunstfond. De 54 medlemmer besidder til sammen de kompetencer, ikke mindst den kunstfaglige ekspertise, som er grundlaget for det vigtige arbejde, som fonden skal udføre. Jeg glæder mig over, at den nye Statens Kunstfond nu kan påbegynde arbejdet. Jeg tror, at fonden bliver en stor gevinst for dansk kunst!” 

Sammensætningen af Statens Kunstfonds udvalg 

Projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design

Udpeget af ministeren: Formand Astrid Krogh og Jesper Moseholm.
Udpeget af repræsentantskabet: Bettina Milling Bakdal, Boris Berlin og Morten Løbner Espersen. 

Legatudvalget for kunsthåndværk og design

Udpeget af ministeren: Mette Saabye.
Udpeget af repræsentantskabet: Formand Niels Hvass og Helle Vibeke Jensen. 

Projektstøtteudvalget for billedkunst

Udpeget af ministeren: Formand Gitte Ørskou og Jacob Tækker.
Udpeget af repræsentantskabet: Bodil Nielsen, Claus Andersen og Lilibeth Cuenca Rasmussen. 

Legatudvalget for billedkunst

Udpeget af ministeren: Jesper Fabricius og Mette Winckelmann.
Udpeget af repræsentantskabet: Formand Morten Stræde, Birgitte Anderberg og Katja Bjørn. 

Legatudvalget for film

Udpeget af ministeren: Kathrine Windfeld.
Udpeget af repræsentantskabet: Formand Jon Bang Carlsen og Rasmus Heisterberg. 

Projektstøtteudvalget for litteratur

Udpeget af ministeren: Formand Thomas Harder.
Udpeget af repræsentantskabet: Jakob Levinsen og Kristina Stoltz. 

Legatudvalget for litteratur

Udpeget af ministeren: Jes Stein Pedersen og Sara Koch.
Udpeget af repræsentantskabet: Formand Anne Lise Marstrand-Jørgensen, Camilla Hübbe og Peter Adolphsen. 

Projektstøtteudvalget for musik

Udpeget af ministeren: Formand Bente Dahl, Henrik Marstal og Maria Frej.
Udpeget af repræsentantskabet: Asbjørn Keiding, Henrik Jansberg, Mikael Qvist Rørsted og Niels Rønsholdt. 

Legatudvalget for musik

Udpeget af ministeren: Alberte Winding og Bo Gunge.
Udpeget af repræsentantskabet: Formand Peter Bruun, Lotte Anker og Jacob Eriksen. 

Projektstøtteudvalget for scenekunst

Udpeget af ministeren: Formand Ditte Maria Bjerg og Mikael Fock.
Udpeget af repræsentantskabet: Geir Sveaass, Kasper Daugaard og Sara Topsøe Jensen. 

Legatudvalget for scenekunst

Udpeget af ministeren: Jacob Stage.
Udpeget af repræsentantskabet: Formand Louise Beck og Nina Malinovski. 

Legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur

Udpeget af ministeren: Formand Kim Herforth Nielsen og Torben Schønherr.
Udpeget af repræsentantskabet: Mette Ramsgaard Thomsen, Signe Kongebro og Søren Leth.

Kunststøttereformen

Kunststøttereformen betyder, at den nye Statens Kunstfond træder i funktion ved årsskiftet. Reformen består enkelt sagt af en fusion af Statens Kunstråd og den hidtidige Statens Kunstfond. En række midler, der hidtil har ligget hos det øvre Statens Kunstråd, overføres med reformen til de 12 fagudvalg, og der sker i den forbindelse en særlig styrkelse af kunsthåndværk og design.

Den nye Statens Kunstfonds 12 kunstfaglige udvalg får i alt 54 udvalgsmedlemmer, hvoraf fondens repræsentantskab udpeger de 33, mens ministeren udpeger de 21. Ministeren udpeger alle udvalgsformænd. I legatudvalgene skal ministeren dog vælge formanden blandt de repræsentantskabsudpegede medlemmer.

Projektstøtteudvalgene samt Projekt- og legatstøtteudvalget for arkitektur beskikkes for 4 år. Legatudvalgene beskikkes for 2 år. 

Yderligere oplysninger

Kontorchef Karin Marcussen,
Kulturministeriet tlf.: 41 39 38 20

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16