Det Administrative Bibliotek lægges sammen med Det Kongelige Bibliotek

Ansvaret for Det Administrative Bibliotek og dermed biblioteksbetjeningen af centraladministrationen flyttes per 1. januar 2017 fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til Kulturministeriets område og lægges i den forbindelse sammen med Det Kongelige Bibliotek.

Ressortflytningen og sammenlægningen med Det Kongelige Bibliotek skal konsolidere organiseringen af centraladministrationens biblioteksbetjening i en større biblioteksfaglig sammenhæng. Det Administrative Bibliotek har igennem en lang årrække leveret en god og effektiv service til bibliotekets brugere, som primært er medarbejdere i departementer, styrelser og direktorater. Fremover vil betjeningen indgå i Det Kongelige Biblioteks opgaveløsning, hvor der er mulighed for at trække på Det Kongelige Biblioteks solide biblioteksfaglighed såvel som støttefunktioner til økonomi, HR og IT. Det Administrative Biblioteks medarbejdere vil dermed få mulighed for at fokusere på bibliotekets kerneopgaver. Efter planen vil Det Administrative Biblioteks funktioner også fremover være placeret i de nuværende lokaler i Slotsholmsgade 12 i København.

Fakta om Det Administrative Bibliotek (DAB)

DAB har hidtil været en selvstændig statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet med 10 medarbejdere. Biblioteket fungerer som den samlede centraladministrations forvaltnings- og samfundsfaglige bibliotek og dokumentationstjeneste. DAB’s kerneopgaver omfatter eksempelvis dokumentationsopgaver for centraladministrationens medarbejdere og modtagelse samt tilgængeliggørelse af statslige publikationer ved en pligtafleveringslignende ordning. Derudover driver DAB bibliotekssamarbejdet MiniBib som indtægtsdækket virksomhed for andre biblioteker i centraladministrationen.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16