Det danske bogmarked under lup

Hvordan står det egentlig til på bogmarkedet? Svarene fås i Bog- og Litteraturpanelets første årsrapport, ”Bogen og litteraturens vilkår 2015”, som blev offentliggor den 23. september ved en konference i Kulturstyrelsen.

 

Kulturminister Bertel Haarder siger: 

”Tidligere debatter om litteraturen og bogmarkedets tilstand er ofte strandet på, at man har konstateret, at det statistiske grundlag var for dårligt. Derfor glæder det mig, at vi med panelets første rapport har taget et første skridt hen imod en mere faktabaseret viden om bogmarkedet.”

Rapporten, der er den første af sin art, giver gennem en omfattende kortlægning af de eksisterende statistikker på bogmarkedet et samlet overblik over bogens og litteraturens aktuelle situation. Bog- og Litteraturpanelet kigger i rapporten bl.a. på, hvor meget og hvilken litteratur der udgives, på hvor meget danskerne læser, samt på den litteratur bibliotekerne indkøber. Panelet ser også ud over landets grænser med et kapitel om det globale bogmarked. 

Bog- og Litteraturpanelets formand, professor Stig Hjarvard, siger: 

”Digitalisering, liberalisering og globalisering er tre hovedtendenser, der har betydning for bogmarkedet og dermed litteraturens aktuelle tilstand. Det er kulturpolitisk vigtigt at få et overblik over udviklingen på bogmarkedet i lyset af de igangværende ændringer. Med denne rapport er et første spadestik taget til at skabe en dækkende statistik og årlig rapportering om bogens og litteraturens situation i Danmark.”

I rapporten kan Bog- og Litteraturpanelet blandt andet dokumentere, at: 

  • Udgivelsen af ny dansk skønlitteratur har været præget af fremgang i de seneste par år målt på antallet af udgivne titler.
  • Lyrik udgives i dag ofte digitalt og via små forlag og som selvudgivelser.
  • E-bøger og netlydbøger fylder mere i forlagenes udgivelser, i bibliotekernes udlån og i danskernes læsning.
  • Boghandelen oplever stærk konkurrence fra supermarkederne og internethandlen. I 2000 udgjorde salget i boghandler ca. 64 pct. af det samlede salg. I begyndelsen af 2015 stod boghandler for ca. 43 pct. af salget.
  • Selvudgivelserne har vundet indpas på bogmarkedet og fylder 15 pct. af den danske bogproduktion. Men det er ikke længere muligt at opretholde et skarpt skel mellem etablerede forlag og selvudgivelser.
  • Knap 50 pct. af kvinder læser skønlitteratur ugentligt eller hyppigere, mens det kun gælder for knap 30 pct. af mændene. Uddannelse har betydning for læsning, men i højere grad for de yngre end de ældre generationer.

Yderligere oplysninger

Konsulent Lars Theil Münster, ltm@remove-this.kulturstyrelsen.dk, tlf.: 33 74 45 33

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16