Det Danske Filmstudie udbydes til salg

Kulturministeriet har besluttet, at Det Danske Filmstudie skal udbydes til salg. Beslutningen blev tiltrådt af Folketingets Finansudvalg den 21. april 2004. Det Danske Filmstudie er beliggende i Kgs. Lyngby nord for København.

Formålet med udbuddet er at afprøve muligheden for at videreføre virksomheden på et nyt forretningsmæssigt grundlag og dermed bevare et filmproduktionsmiljø i Lyngby. Det er derfor kun virksomheder, der har aktiviteter inden for filmproduktion, der kan komme i betragtning som købere. Gennem salget vil staten ophøre med at være økonomisk involveret i studiets ejendomsforhold og drift.

I 1972 blev ASA-studierne erhvervet af staten med henblik på en fortsættelse af filmproduktionsaktiviterne. Bygninger og grund blev af staten stillet vederlagsfrit til rådighed for den selvejende institution "Det Danske Filmstudie". Driften af filmstudiet har siden 1997 været underskudsgivende. Underskuddet har hidtil været dækket af staten via Det Danske Filminstitut.

Ved udvælgelsen af ansøgere, der ønsker at komme i betragtning som tilbudsgivere, vil Kulturministeriet blandt andet lægge vægt på ansøgernes finansielle formåen og deres intentioner med virksomheden. I juli-august vil de udvalgte tilbudsgivere have lejlighed til at gennemgå informationsmateriale om ejendommen og virksomheden. Forhandlingsfasen ventes gennemført i det tidlige efterår. Det endelige salg af Det Danske Filmstudie forventes forelagt til Folketingets Finansudvalgs godkendelse senere på efteråret.

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef Steen Kyed, 33 92 98 21
Specialkonsulent Claus Hjorth, 33 92 35 34