Det danske sprog skal styrkes

Det danske sprog skal styrkes, og det skal både ske ved at man iværksætter nye initiativer og styrker de eksisterende.

Det er den overordnede anbefaling fra det sprogpolitiske udvalg, som i dag har afleveret sin rapport ”Sprog på spil. Et udspil til en dansk sprogpolitik” til kulturminister Brian Mikkelsen.

Udvalget har haft professor og direktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Jørn Lund som formand. Rapporten skal danne grundlag for regeringens sprogpolitiske redegørelse, der skal forelægges Folketinget senere i år.

I rapporten anbefaler gruppen bl.a.:

     

  • at elevernes sproglige udvikling i folkeskolen styrkes gennem en forøget indsats i skolen og på pædagog- og læreruddannelserne
  • at forskningen følger en parallelsproglig strategi, hvor dansk styrkes, uden at engelsk eller andre relevante fremmedsprog nedprioriteres som videnskabs- og forskningssprog, og at formidlingen af videnskabelige resultater på dansk styrkes
  • at dansk sikres en placering i de videregående uddannelser som et hovedsprog i undervisningen
  • at alle medier fastholder en sproglig korrekthed og udvikler en øget forståelse for sproglig variation
  • at der på det dramatiske, litterære og filmiske område fortsat arbejdes med og udvikles støtteformer, der tager sigte på udviklingen af sproget gennem kunsten
  • at den offentlige sektor målretter sin kommunikation til borgerne
  • at dansk som erhvervssprog på alle niveauer sidestilles med fremmedsprog
  • at man i både institutioner og hjem fremmer børns sprogudvikling ved at give gode rammer for samtale, fortælling, oplæsning, sang og leg.

Kulturminister Brian Mikkelsen hilser rapporten velkommen:

”Udvalgets rapport udgør et fremadrettet oplæg med forslag til initiativer, der kan tage de udfordringer op, det danske sprog står overfor. Nu skal de mange anbefalinger diskuteres, og til efteråret vil jeg så aflevere en redegørelse til Folketinget med regeringens bud på en sprogpolitisk handlingsplan.”

Hent rapporten

Yderligere oplysninger:

Arbejdsgruppens formand Jørn Lund, tlf. 33 13 84 20 - 9605
Specialkonsulent i Kulturministeriet, Helvinn Høst, tlf. 33 92 35 24