Det Grønne Museum – Jagten, Skoven, Landbruget og Maden

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum og Dansk Landbrugsmuseum fusioneres pr. 1. januar 2017 til et nyt statsligt museum på Djursland under navnet 'Det Grønne Museum – Jagten, Skoven, Landbruget og Maden'. Museet har fået et bredt sammensat museumsråd.

Direktør for Det Grønne Museum, Peter Bavnshøj, siger: 

”Vores nye museum har fået navnet ”Det Grønne Museum - Jagten, Skoven, Landbruget og Maden”. Navnet er et udtryk for alt det, de to fusionerede museer er fælles om og fremover kommer til at beskæftige sig med. Undertitlen ”Jagten, Skoven, Landbruget og Maden” konkretiserer museets ansvarsområde. Navnet dækker det nye museums arbejds- og ansvarsområde og signalerer en ny begyndelse for det fælles museum. Jeg glæder mig til, at det nye museum for alvor åbner, når vi fejrer museet med den første fælles særudstilling i løbet af sommeren 2017.”

Kulturminister Mette Bock siger:

”Det nye museumsråd for Det Grønne Museum dækker museets ansvarsområde bredt, og jeg er glad for, at Peter Gæmelke har sagt ja til at blive formand. Med ham får rådet en formand med en imponerende viden og erfaring, som sammen med de øvrige medlemmer vil være et aktiv for Det Grønne Museum, så det i årene fremover kan udvikle sig til et stærkt museumsfyrtårn for jagten, skoven, landbruget og maden til glæde for besøgende fra hele landet og for gæster udefra.”

Museumsrådet for Det Grønne Museum: 

• Gårdejer og bestyrelsesformand for bl.a. Løvenholm Fonden Peter Gæmelke, formand for museumsrådet

• Vicedirektør i Nationalmuseet Jes Gjørup

• Kommunikationschef i Danmarks Jægerforbund Joan Brønnum Kvist

• Gårdejer og formand for Venneforening Lars Nielsen

• Lektor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet Lone Søderkvist Kristensen 

• Afdelingsleder i Dansk Skovforening Tanja Olsen

• Gårdejer og formand for Djurslands Landboforening Hans Gæmelke

• Medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune Torben Jensen 

• Repræsentant fra Herregårdsmuseet Gammel Estrup (Vakant - Indstilling følger) 

Kulturministeren har beskikket det nye museumsråd for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020. Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening, Landbrug og Fødevarer, Nationalmuseet, Norddjurs Kommune, Aarhus og Københavns Universiteter i forening og museets venneforening har indstillet medlemmer til rådet. Kulturministeren har udpeget rådets formand i sin personlige egenskab. Rådet skal bl.a. bidrage med organisatorisk, ledelsesmæssig og økonomisk sparring for museets daglige ledelse. Læs mere i rådets kommissorium her

Fakta om det nye museum 

Fusionen af de to statslige museer sker som led i udflytningen af statslige arbejdspladser. Foreløbig etableres det nye statslige museum administrativt pr. 1. januar 2017 og de to museer flytter sammen i løbet af 2017-18 ved det nuværende Landbrugsmuseum i Auning på Djursland. Det nye statslige museum vil overordnet set beskæftige sig med menneskers brug af landskabet i et historisk perspektiv i forhold til sit ansvarsområde: jagten, skoven, landbruget og maden.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

Museumsdirektør, Peter Bavnshøj, tlf.: 20 80 31 23