Det Kongelige Teater får ny bestyrelse

Kulturminister Rasmus Prehn har udpeget en ny bestyrelse for Det Kongelige Teater. Bestyrelsen er udpeget for en fireårig periode og er klar til trække i arbejdstøjet fra årsskiftet.

Kulturministeren har udpeget Bertel Haarder som ny bestyrelsesformand for Det Kongelige Teater. Bertel Haarder afløser Lisbeth Knudsen, der har siddet på posten siden 2016. 

Kulturminister Rasmus Prehn siger:

”Man finder ikke nogen med mere politisk erfaring end Bertel Haarder – og næppe nogen med mere dybfølt respekt og forståelse for kulturen. Det, kombineret med hans evne til – helt i Grundtvigs oplysningsånd - at bygge bro mellem finkultur og det folkelige, gør ham til et helt oplagt valg til formand for Det Kongelige Teater. 

Jeg er sikker på, at Bertel Haarder og den nye bestyrelse kan være med til at tiltrække flere danskere til teatret, så endnu flere kan opleve og blive inspireret af magien, som skabes på vores nationalscene. Jeg glæder mig til at se dem trække i arbejdstøjet. Vi har fået samlet et erfarent, alsidigt og slagkraftigt hold, hvis styrke er, at de repræsenterer alle kroge og lag i samfundet. De bliver vigtige ambassadører for teateret.

Samtidig vil jeg også sige Lisbeth Knudsen og den afgående bestyrelse tak for en stor indsats de sidste fire år. ”

Bertel Haarder siger:

”Jeg er stolt og lykkelig over at været blevet udpeget til formand for Danmarks kulturelle flagskib. Og taknemlig for, at regeringen viser mig den tillid. Jeg har været storforbruger af Det Kongelige Teater, også fordi min hustru Birgitte har været leder af ballettens læseskole gennem mange år.

Teateroplevelser er en vigtig del af mit liv, og jeg har intet højere ønske end at endnu flere unge og gamle skal få adgang til og oplevelser på de tre store scener. Jeg vil lægge mig i selen for, at Det Kongelige Teater i endnu højere grad bliver hele Danmarks teater. Jeg er samtidig glad for at træde til på et tidspunkt, hvor omprioriteringsbidraget ophører, og jeg ser med stor forventning frem til samarbejdet med teaterchef Kasper Holten og hans medarbejdere.” 

Det Kongelige Teaters bestyrelsesmedlemmer består af:

Bertel Haarder (formand) 

Anders Hjulmand, advokat HjulmandKaptain (genudpeget)

May el-Toukhy, filminstruktør 

Per Christensen, forbundsformand 3F

Gitte Ørskou, direktør Moderna Museet Stokholm

Kitte Wagner, teaterchef Malmö Stadsteater

Martin V. Korshagen, forestillingsleder (medarbejdervalgt medlem) (genudpeget) 

Alexander Stæger, danser, (medarbejdervalgt medlem) (genudpeget)

Baggrund om Det Kongelige Teater 

Det Kongelige Teater har tre faste scener; Gammel Scene, Skuespilhuset og Operaen. Herudover har teatret turnévirksomhed i hele landet. Teatret har ca. 780 forestillinger årligt inden for genrerne ballet, koncert, skuespil og opera. Teatrets budget fastlægges på den årlige finanslov. På finansloven 2020 er der afsat 528 mio. kr. til teatret.

Bestyrelsen er Det Kongelige Teaters øverste ledelse og har over for kulturministeren det overordnede ansvar for teatrets virksomhed. Den nye bestyrelse er beskikket i perioden 1. januar 2020 – 31. december 2023. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16