Det tyske mindretal skal hjælpe med at styrke Danmarks tyskkompetencer

Kulturminister Mette Bock uddeler i alt 1,5 mio. kr. til to projekter, der skal ud-nytte det tyske mindretal i Sønderjyllands sproglige og kulturelle kompetencer til at styrke tyskkundskaberne i hele landet.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Tyskland er Danmarks største eksportmarked, vores vigtigste partner i Europa og en afgørende kilde til den udvikling, der har præget dansk kultur igennem mange århundreder. Det er vigtigt, at danskerne også i fremtiden har gode tyskkundskaber og kend-skab til tysk kultur. Med de to projekter ønsker vi at styrke tyskkompetencerne ved at benytte os af de sproglige og kulturelle ressourcer, som vi har hos det tyske mindretal i Sønderjylland.”

I alt uddeles 1,5 mio. kr. som led i udmøntningen af 'Tysklandsstrategien', som blev iværksat i februar 2016. Formålet er at støtte projekter, som skal sikre en bedre udnyt-telse af det tyske mindretal i Sønderjyllands særlige sproglige og kulturelle kompetencer. 

De to projekter, der modtager midlerne, er Deutscher Schul- und Sprachvereins ”Styrkelse af tyskfaget i Danmark gennem mindretallets pædagogiske og didaktiske kompe-tencer”, der modtager ca. 0,6 mio. kr., og Deutsches Generalsekretariats ”Mediekuffert”, der modtager ca. 0,9 mio. kr.

Projektet 'Styrkelse af tyskfaget i Danmark gennem mindretallets pædagogiske og didaktiske kompetencer' (Deutscher Schul- und Sprachverein) skal starte en undersøgelse af udfordringer i tyskundervisningen i den danske folkeskole. På baggrund af undersøgelsen og med brug af best pratices fra det tyske mindretals skoler, som har særlige forudsætninger for at undervise i tysk, skal der etableres skræddersyede kursustilbud til tysklærere i grundskolen.

Projektet 'Mediekuffert' (Deutsches Generalsekretariat) skal bidrage til, at undervisningsmaterialet, der bruges i tyskundervisningen i danske folke- og privatskoler, bliver mere tidssvarende, mere relevant og mere digitalt. Projektet skal derfor oprette et digitalt tilbud med udgangspunkt i det undervisningsmateriale, som avisen Der Nordschleswiger gennem en årrække har udarbejdet, samt det omfattende materiale, som det tyske mindretals biblioteksvæsen råder over. Det skal så kombineres med en besøgstjeneste, hvor elever og skoler kan få tilbudt undervisningsforløb på tysk om medier.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16