Digital kunst - hvad i alverden er det?

Temaet i Kulturkontaktens decemberudgave er digital kunst – et kunstområde, der er ukendt land for de fleste.

Derfor har vi valgt at stille alle de banale spørgsmål som: Hvad er digital kunst? Hvor kan man opleve den? Hvem laver den? Er vi med på noderne i Danmark? Vi har talt med kunstnere, museumsfolk og kuratorer. Blandt artiklerne denne gang er:

Digitale indflydelser på kunsten

Digital kunst for dummies – en letforståelig introduktion til området digital kunst. Interview med museumsinspektør Andreas Brøgger, der netop har åbnet den netbaserede udstillingsrække WEBSCAPE på Vestsjællands Kunstmuseum.

Mediet med flere muligheder

Portrætter af tre kunstnere, der arbejder i det digitale medie. De fortæller om deres baggrund, om hvad det digitale medie kan, som andre medier ikke kan, og vi spørger om, hvem der skal uddanne de digitale kunstnere i Danmark.

Digital dagsorden i provinsen

Siden 2003 har Århus arbejdet målrettet på at udnytte mulighederne i at lade kunst/kultur og it mødes. Byen har netop afholdt en international digitalkunstfestival, og et nyetableret netværk skal samle kunstnere, forskere og virksomheder, der beskæftiger sig med digital kunst og digitalt baserede oplevelser.

Danmark skal have et digitalt Bauhaus

Der mangler en aktiv politisk stillingtagen og anerkendelse af det paradigmeskift, den digitale revolution har ført med sig. Fx bør den digitale kunst have sit eget kunstneriske forskningsrum. Det mener de to kunstnere og museumsinspektøren, som i Samtalen denne gang diskuterer den digitale kunsts vilkår i Danmark.
 
Uden for tema har vi igen denne gang bedt to kunstnere, som begge har modtaget Kunstfondens arbejdsstipendium, om at skabe postkortværker til os. Dem finder du som indstik i bladet. Vi har kigget nærmere på den nye firårsaftale for Kulturministeriets kunstneriske uddannelser og bl.a. spurgt tre tidligere studerende, hvordan uddannelserne efter deres mening bedst sikrer job til eleverne efter sidste eksamen. Og så har forfatter Jonas T. Bengtsson skrevet en utraditionel julehistorie om traditioner.

Yderligere oplysninger:

Redaktør Dorthe Skaaning Mathiesen, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 00 55, e-mail: dsm@kum.dk.

Hent Kulturkontakten (pdf)