Digital-tv-gatekeeper er fundet

Radio- og tv-nævnet har i dag offentliggjort, hvem man har valgt som kommerciel operatør (”gatekeeper”) for de nye digitale tv-sendemuligheder, der kommer, når Danmark slukker for de analoge tv-signaler 1. november næste år.

Nævnet udbød sendemulighederne i december måned og modtog tre ansøgninger fra hhv. Boxer TV A/S, Danmarks Digital TV A/S og Danmarks TV A/S. Nævnets bedømmelse af de tre ansøgninger er sket på grundlag af en bedømmelse af ansøgers mulighed for at fremme effektiv konkurrence, ansøgers planer for programudbuddet og ansøgers forudsætninger for og kompetence til at gennemføre sine planer. Den overordnede vægtning af disse kriterier er sammen med en række minimumskrav til programvirksomheden fastlagt politisk af kredsen af partier bag medieaftalen for 2007-2010.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg er meget glad for, at vi nu – efter mange års forberedende arbejde – har fundet den operatør, der skal stå for etableringen af den nye kommercielle tv-platform. En platform, som vil øge tilbuddet til seere med almindelig antenne og skabe konkurrence til de eksisterende tv-platforme.
 
Jeg ønsker Boxer tillykke med valget og held og lykke med opgaven.”
 
Radio- og tv-nævnet pressemeddelelse samt redegørelse for nævnets valg af gatekeeper kan findes på Mediesekretariatets hjemmeside: www.mediesekretariatet.dk.
 
Henvendelser vedrørende valget af gatekeeper bedes rettet til Radio- og tv-nævnet.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598
Afdelingschef Jesper Hermansen, tlf: 3392 3518