Direktiv om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder vedtaget

EU-direktiv om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder og nærtstående rettigheder er nu blevet endeligt vedtaget og offentliggjort.

Den 11. juli 2012 fremlagde Kommissionen et forslag til et direktiv om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder mv. Forslaget blev herefter forhandlet af Rådet, Parlamentet og Kommissionen, og den 7. november 2013 opnåede parterne enighed om en direktivtekst. 

Direktivet har til formål at harmonisere den kollektive forvaltning af ophavsrettigheder, så forvaltningen sker på en gennemsigtig måde. Herudover har direktivet til formål at forbedre mulighederne for, at der kan udbydes grænseoverskridende licenser til brug af musikværker på internettet. 

Direktivet blev endeligt vedtaget den 26. februar 2014, publiceret den 20. marts 2014 og skal være implementeret i dansk ret den 10. april 2016. 

Hent direktivet  

Yderligere oplysninger

Kontorchef Bente Skovgaard Kristensen,
Kulturministeriet, tlf.: 51 88 67 69

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16