Direktør for Statens Museum udnævnt

Regeringen har i dag udnævnt direktør for Statens Museum for Kunst for perioden 1. april 2003 – 31. marts 2007. Valget er faldet på museets nuværende direktør Allis Helleland, som har været direktør for museet siden 1994.

Det sker på baggrund af en enstemmig indstilling fra et ansættelsesudvalg nedsat af Kulturministeriet.

Ansættelsesudvalget har lagt vægt på, at Allis Helleland har opretholdt og formidlet en udstillingsvirksomhed af høj kvalitet med både skiftende udstillinger og nye præsentationer af den permanente samling, og at hun blandt andet gennem museets publikationer har gjort en stor indsats for at placere museet i et bredt publikums bevidsthed.

Ansættelsesudvalget bestod af tre repræsentanter fra Kulturministeriet, departementschef Karoline Prien Kjeldsen (formand), afdelingschef Steen Kyed og sekretariatschef Jørgen Broberg, samt chef for Moderna Museet i Stockholm Lars Nittve og chef for Det Kongelige Teater Michael Christiansen.

Allis Helleland (f. 1953) er mag. art. i kunsthistorie. Før hun blev direktør, har hun bl.a. været udstillingschef på Museet på Koldinghus (1992-94) og museumsinspektør på Aarhus Kunstmuseum (1989-92).

Kulturminister Brian Mikkelsen glæder sig over, at Allis Helleland med genudnævnelsen får mulighed for at fortsætte sit arbejde som leder af landets største statslige kunstmuseum: ”I sit arbejde som museumsdirektør har Allis Helleland i mere end én forstand brudt murene ned mellem museet og den omkringliggende verden. I hendes tid er museet blevet større – både fysisk og i folks bevidsthed. Den udvikling er jeg glad for, at hun nu får mulighed for at fortsætte de kommende fire år”, udtaler kulturministeren.

Yderligere oplysninger: 

Direktør Allis Helleland, tlf.: 33 74 84 11
Afdelingschef Steen Kyed, tlf.: 33 92 98 21