Direktøren for Statens Forsvarshistoriske Museum går på pension

Ole Louis Frantzen, siden 1988 direktør for Statens Forsvarshistoriske Museum, har valgt at gå på pension med udgangen af marts 2013.

Centerleder Jens Carl Kirchmeier-Andersen konstitueres som leder af museet fra 22. juni 2012.
Jens Carl Kirchmeier-Andersen er centerleder på Nationalmuseet og har tidligere været ansat på Statens Forsvarshistoriske Museum som overinspektør.
Ole Louis Frantzen vil fungere som konsulent på museet indtil sin fratræden.