Dom i Talpa sagen

Østre Landsret har i dag afsagt dom i sagen mellem Talpa Radio og Kulturministeriet og Radio- og tv-nævnet om det økonomiske mellemværende mellem staten og Talpa Radio.

Landsretten har i dag dømt Talpa Radio til betale ca. 45 mio. kr. med tillæg af renter til Radio- og tv-nævnet og frifundet Kulturministeriet og nævnet for et krav fra Talpa Radio om betaling af ca. 255 mio. kr.

Østre Landsret har ikke fundet grundlag for at tilkende Talpa Radio erstatning og reduktion af koncessionsafgiften for den sjette FM-radiokanal. I november 2009 tilba-geleverede Talpa tilladelsen til programvirksomhed på den sjette FM-kanal forud for betalingsfristen for den årlige koncessionsafgift på 22,5 mio. kr. Landsretten har på dette grundlag dømt Talpa Radio til at betale koncessionsfgift i den resterende del af koncessionsperioden.

Kulturminister Marianne Jelved:

"Jeg konstaterer, at Østre Landsret nu har afsagt dom i sagen mellem Talpa Radio og Kulturministeriet og Radio- og tv-nævnet, og at ministeriet og nævnet har fået medhold i sagen. Jeg læser dommen som en fuldstændig frifindelse af ministeriet og nævnet, og tager på denne baggrund dommen til efterretning."

Yderligere oplysninger

Afdelingschef, Jesper Hermansen
Kulturministeriet, tlf.: 41 39 38 66

Pressetelefonen,
Kulturministeriet, tlf.: 22 75 51 16