Dopingkontrol sikret i den professionelle boksning

Anti-Doping Danmark og Dansk Professionelt Bokse-Forbund har nu indgået en bindende aftale om dopingkontrol af de danske professionelle boksere, både i forbindelse med stævner, men også ved uanmeldte kontrolbesøg.

Aftalen indebærer også, at der i fremtiden vil være systematisk dopingkontrol af udenlandske boksere ved de professionelle boksestævner i Danmark. Dansk Professionelt Bokse-Forbund forpligter sig med aftalen til at indføre sanktioner, der følger WADA kodens forskrifter dvs. som udgangspunkt 2 års udelukkelse ved en positiv dopingtest.

Kulturminister Brian Mikkelsen hilser aftalen mellem Anti-Doping Danmark og Dansk Professionelt Bokse-Forbund velkommen, og udtaler:

”Det har længe været et ønske fra Anti-Doping Danmark at få etableret en frivillig ordning med den professionelle boksning, og det er tydeligt, at vores dialog tidligere på året med Dansk Professionelt Bokse-Forbund omkring en eventuel ændring af boksecirkulæret nu har båret frugt. En frivillig aftale er den bedste løsning, og aftalen giver os de nødvendige instrumenter, så vi også kan slå ned på dopingsyndere i den professionelle del af idrætten – til gavn for både tilskuerne, udøverne og den professionelle idræts omdømme. Den frivillige aftale mellem Anti-Doping Danmark og Dansk Professionelt Bokse-Forbund er et eksempel til international efterfølgelse, idet vi stadig mangler opbakning til kampen mod doping fra nogle af de professionelle forbund”.

Med aftalen om dopingkontrol i den professionelle boksning har Anti-Doping Danmark nu løst alle de arbejdsopgaver, som blev defineret forud for etableringen i forsøgsordningen i år 2000.

”Aftalen om dopingkontrol i den professionelle boksning er en perfekt afslutning på forsøgsordningen Anti-Doping Danmark. Jeg ser frem til, at vi får etableret et permanent grundlag for Anti-Doping Danmarks arbejde, når vi i løbet af efteråret forhåbentligt får vedtaget en ny lov om bekæmpelse af doping i idrætten. Indtil lovgrundlaget er på plads, har jeg indgået aftale med idrættens organisationer om en overgangsordning” udtaler Brian Mikkelsen. 

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598
Kontorchef Søren Riiskjær, tlf.: 3392 9832, mobiltlf.: 2342 3690