DR OG VÆRDITESTS

Ordførerne for partierne bag den mediepolitiske aftale for 2007-2010 har på et møde i dag drøftet DR’s værditests af nye tjenester.

 

Drøftelsen er sket på baggrund af en møderække, som kulturministeren har taget initiativ til at afholde i foråret med DR, Danske Dagblades Forening og Danske Specialmedier om rammerne for DR’s internetaktiviteter og DR’s værditests. Baggrunden for møderækken er den kritik, der fra forskellige private aktører har været fremsat af dele af DR’s internetaktiviteter.
 
Kulturminister Carina Christensen siger:
”Det er en vigtig drøftelse, vi i dag har haft i medieaftalekredsen om DR’s værditests.
 
Det er helt centralt for mig, at DR – i overensstemmelse med public service-kontraktens rammer – driver internetaktiviteter med indhold og tjenester, som bidrager til DR’s public service-formål. Her er værditesten et vigtigt instrument, der bl.a. skal sikre, at større nye DR-tjenester på nettet opfylder public service-behov. Jeg finder det afgørende, at testen anvendes aktivt af DR, og at de fastlagte rammer for testen også er tilstrækkelige. Jeg har derfor også med tilfredshed noteret, at DR har oplyst, at man er på trapperne med at indsende en række værditests til udtalelse i Radio- og tv-nævnet. Med de kommende tests vil vi få et egentligt erfaringsgrundlag, som jeg vil tage udgangspunkt i ved mine videre overvejelser om, hvorvidt der skal ske præciseringer og udbygninger af værditestordningen.   
 
Jeg agter på baggrund af disse erfaringer at tage spørgsmålet om rammerne for værditestordningen op ved regeringens udspil til den næste mediepolitiske aftale for 2011-2014. På dette tidspunkt vil der også foreligge en ny meddelelse fra EU-Kommissionen om statsstøttereglernes anvendelse på public service-radio og tv-virksomhed. I denne meddelelse forventes værditests og markedsvurderinger at indgå som væsentlige elementer ved vurderingen af nye public service-tjenester.”
 
Kravet om værditests af nye DR-public service-tjenester blev som en nyskabelse indført med den mediepolitiske aftale og DR’s aktuelle public service-kontrakt for perioden 2007-2010. Værditesten er en ordning, der finder anvendelse på nye public service-aktiviteter, der ønskes iværksat af DR, og som ikke allerede er omfattet af DR’s public service-mandat. Testen har til formål at sikre, at større nye DR-tjenester opfylder demokratiske, kulturelle og sociale behov i samfundet.
 
Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 24 69 64 21
Afdelingschef Jesper Hermansen, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 18