DR Update ud digitalt

Kulturministeren og de mediepolitiske ordførere for Medieaftalen er i dag blevet enige om at imødekomme et ønske fra DR om udsendelse af den netbaserede nyhedskanal Update på DTT-nettet frem til det analoge stop den 1. november 2009.

DR får hermed mulighed for at benytte den overskydende kapacitet i DRs og TV 2/DANMARK A/S’ nuværende digitale udsendelse af public service-programmerne til at udsende Update.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg er glad for, at vi til gavn for seerne får udnyttet den nuværende ledige kapacitet i det nuværende public service mux til udsendelse af Update. Det er afgørende, at vi i videst muligt omfang gør god brug af de digitale frekvenser, som vi har til rådighed.”    
 
DR Update vil kunne udsendes når der – efter forhandling med DR og TV 2/DANMARK A/S – er sket en justering af tilladelsen til det af DR og TV 2/DANMARK A/S i fællesskab ejede selskab DIGI-TV til at foretage distribution via det nuværende public service mux (MUX 1).

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef Jesper Hermansen, tlf. 33 92 35 18
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 33 92 35 98