E-bøger skal omfattes af biblioteksafgiften

Kulturminister Mette Bock præsenterer et nyt lovforslag, der gør det muligt at få biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger. Samtidig vil flere forfattere fremover modtage penge, idet grænsen for udbetaling sænkes.

Kulturminister Mette Bock siger:

"Jeg er tilfreds med den politiske opbakning, som der er til at forny biblioteksafgiftsordningen, så den fremover også vil gælde for e-bøger og netlydbøger. Der har været behov for at modernisere ordningen, så den tager højde for de nye medier, som har gjort deres indtog på bibliotekerne. Samtidig sikrer forslaget, at flere forfattere fremadrettet omfattes af ordningen, og forslaget tilgodeser samtidig de forfattere, der i dag får udbetalt mindst i biblioteksafgift.”

Baggrund

I 2015 offentliggjorde Udvalget om Biblioteksafgift for Bøger og Musik en rapport, hvori det blev anbefalet at øremærke en del af biblioteksafgiftspuljen til bibliotekernes anvendelse af e-bøger og netlydbøger. Kulturministeren har efter drøftelse med kulturordførerne valgt at gennemføre denne anbefaling og et udkast til lovforslag er derfor sendt i høring i dag.

I forslaget foreslås det videre, at biblioteksafgiftens undergrænse sænkes fra 2.130 kr. til 1.250 kr. samt – som noget nyt – at beløb, som ikke kommer til udbetaling som følge af undergrænsen, fremover vil blive fordelt til de forfattere mv., som ellers ville have fået højest 5.000 kr. i afgift. Tidligere blev disse beløb fordelt til alle, der fik mere end 2.130 kr.

Endelig foretages en række mindre ændringer af administrativ karakter, fx ved at fristen for at indgive klager ændres fra den 15. oktober til 8 uger efter udbetalingsdatoen.

Forslaget kan findes her og der er frist for svar den 10-01-2017

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16
Enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen Annette Bach, e-mail aba@remove-this.slks.dk, tlf. 25 39 88 53.