Egnsteatre får økonomisk håndsrækning

Kulturminister Marianne Jelved har bevilget 1 mio. kr. til de egnsteatre, som er kommet i klemme økonomisk i forbindelse med, at fordelingen af tilskud til teatrene er blevet ændret.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Egnsteatrene spiller en vigtig rolle i det lokale kulturliv og skal selvfølgelig have et rimeligt varsel, når tilskudsreglerne ændres. Derfor har jeg besluttet, at egnsteatrene samlet får 1 million kroner ekstra i år. Det giver dem længere tid til at tilpasse sig den nye måde at fordele tilskuddene på.”

Baggrund

Det statslige tilskud til egnsteatrene er gennem en årrække blevet fordelt uens, blandt andet som følge af at tilskuddene har været omfattet af forskellige reguleringsmekanismer, afhængigt af de enkelte teatres egnsteateraftaler. Det har betydet, at nogle teatres tilskud er vokset mere end andres. For at sikre en mere ligelig fordeling af tilskuddene har Kulturstyrelsen ændret fordelingsprincippet, så det ligner det, der gik forud for kommunalreformen. Det kommer til at gælde fra 2015. 

Den nye fordelingsnøgle skulle være gældende for 2014, men teatrene har haft for kort tid til at omstille sig. 15 egnsteatre bliver omfattet af kompensationsordningen. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 75 76 61