Ekstern evaluering af NyX er gennemført

Kulturministeriet har fået gennemført en ekstern evaluering af initiativet "NyX – forum for kultur og erhverv", som blev igangsat efter offentligt udbud i februar 2002 og som fik 3 mio. kr. over to år til at starte op og blive økonomisk selvbærende.

NyX har til formål at øge samspillet og den gensidige udveksling af kompetencer, erfaringer og produkter mellem kulturliv og virksomheder.

Evalueringen peger bl.a. på, at det har været vanskeligt at etablere et forum for kultur og erhverv baseret på betalte medlemsskaber, ikke mindst på grund af de økonomiske konjunkturer i opstartsperioden. Andre finansieringsmodeller er derfor blevet afprøvet. Desuden vurderes det, at der bør arbejdes mere systematisk med dokumentationen af samarbejdsprojekter for at øge forståelsen for indholdet i og værdien af dette samarbejde.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

"Jeg har læst evalueringen med stor interesse. Den statslige medfinansiering af NyX udløber nu, og vi vil lade erfaringerne og de gode råd indgå i den kommende indsats for at styrke samarbejdet mellem virksomheder og kulturlivet."

Hent Evalueringen er foretaget af Quartz Strategy Consultants (pdf)

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598