Ekstra licensmidler til en række forskellige public service-formål

Partierne bag medieaftalen for 2015-2018 har indgået en aftale om anvendelse af et engangsbeløb på 80 mio. kr. fra overskydende licensmidler fra 2015. 23 mio. kr. går til at udvide Public Service-Puljen, og samtidig styrkes DR’s og TV 2-regionernes indsats i forhold til børn og unge.

Kulturminister Mette Bock siger: 

”Jeg er meget tilfreds med, at vi har opnået politisk enighed om en markant forøgelse af midlerne i Public Service-Puljen i 2017. Jeg er jo af den opfattelse, at mange andre end DR kan levere public service, og det er puljen med til at understøtte. Jeg er også meget glad for, at der er så bred opbakning til at styrke DR’s og de regionale TV 2-virksomheders indsats i forhold til børn og unge, bl.a. i kraft af fokus på talentudvikling inden for DR’s børne- og ungedrama.” 

Partierne har besluttet af de overskydende licensmidler på i alt 80,3 mio. kr. at afsætte:

  • 23,0 mio. kr. til en forøgelse af Public Service-Puljen i 2017 til ca. 70 mio. kr. Af de ekstra midler skal 5 mio. kr. gå til projekter, der laves i samarbejde med de regionale filmfonde. Fra Public Service-Puljen ydes støtte til kommercielle tv-stationer til produktion af dansk tv-drama og tv-dokumentar samt tv-programmer målrettet børn og unge.
  • 10,0 mio. kr. til DR til styrkelse af dansk børne-/ungedrama med fokus på talentudvikling.5,0 mio. kr. til de regionale TV 2-virksomheder til medfinansiering af et projekt op til kommunalvalget, der har til formål at styrke børn og unges deltagelse i den demokratiske debat og øge stemmeprocenten blandt unge.
  • 2,0 mio. kr. til sekretariatsbetjening af et udvalg om den fremtidige finansiering af dansk digital indholdsproduktion, som aftalepartierne har besluttet at nedsætte.

De resterende 40,3 mio. kr. reserveres til eventuel senere disponering, når der er større klarhed over eventuelle konsekvenser for licensprovenuet i den resterende del af aftaleperioden af suspenderingen af SKATs fælles inddrivelsessystem, EFI.

Se aftalen her (pdf)

NB: Aftalen om anvendelse af ekstra licensmidler fra 2015 er pr. 1 februar 2017 blevet justeret

Læs tillægsaftale nr. 2 til Medieaftale 2015-2018, der erstatter ovenstående aftale dateret 4. januar 2017 (pdf)

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16