Ekstra licensmidler til regionalt public service-tv

Partierne bag medieaftalen for 2011-2014 har tirsdag indgået aftale om at tilføre de regionale TV 2-virksomheder en ekstrabevilling på i alt 25,4 mio. kr. i 2012 og 2013.

Ekstrabevillingen skal finansiere de meromkostninger, som de regionale TV 2-virksomheder forventes at få i forbindelse med opstarten af de 24-timers-kanaler i næsten HD-kvalitet, som hver regional TV 2-virksomhed har rådighed over fra 1. januar 2012. Ekstrabevillingen tildeles fra ikke-disponerede licensmidler i forbindelse med FM4-udbuddet, således at der bevilliges 12,7 mio. kr. i 2012 og 12,7 mio. kr. i 2013. Bevillingen skal fordeles ligeligt mellem de otte regionale virksomheder.

Kulturminister Per Stig Møller siger:

”Det glæder mig, at det har været muligt at finde ekstra licensmidler til de regionale TV 2-virksomheder, så de nye regionale 24-timers-kanaler får en god opstart. I aftalekredsen har vi dermed sikret, at de regionale TV 2-virksomheder får mulighed for at sende endnu mere regionalt public service-tv af høj kvalitet til danskerne. Desuden aftalte vi i aftalekredsen, at de resterende ikke-disponerede licensmidler i perioden, ca. 41 mio. kr., ikke disponeres, før resultatet af arbejdet i det nedsatte mediestøtteudvalg foreligger.”

Læs aftaleteksten (pdf)

Yderligere oplysninger

Kommunikationschef Michael Jannerup
Kulturministeriet, tlf.: 24 69 64 21

Afdelingschef Jesper Hermansen
Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 18

Ellen Trane Nørby
Medieordfører for Venstre, tlf.: 33 37 45 61

Rasmus Jarlov
Medieordfører for de Konservative, tlf.: 61 62 54 75

Karin Nødgaard
Medieordfører for Dansk Folkeparti, tlf.: 33 37 51 25

Simon Emil Ammitzbøll
Medieordfører for Liberal Alliance, tlf.: 33 37 49 03