Ekstra uddannelse skal føre til job

Regeringen har fremsat to lovforslag, der skal forbedre nyuddannedes muligheder på arbejdsmarkedet.

Af lovforslagets bemærkninger 2.1.1. fremgår det, at foreløbige lister vil blive offentliggjort på ministeriernes hjemmesider i december 2009, således at kommende nyuddannede kan orientere sig om, hvorvidt de kan indgå i målgruppen for de særlige kompetenceudvidende forløb.

Med henvisning til den generelle ledighedstrussel på Kulturministeriets uddannelsesområde er det udgangspunktet, at ordningen på Kulturministeriets uddannelser skal tilbydes til ansøgere, der er ved at afslutte enten deres første kandidatuddannelse (fra arkitektskolerne, musikkonservatorierne, konservatorskolen eller biblioteksskolen), overbygningsuddannelse fra designskolerne eller Kunstakademiets Billedkunstskoler eller afsluttende uddannelse fra Statens Teaterskole eller Den Danske Filmskole.

Læs hele pressemeddelelsen på Undervisningsministeriets hjemmeside