Eliteidrætsloven vedtaget i Folketinget

Kulturminister Brian Mikkelsen har i dag fået vedtaget sit forslag til den nye eliteidrætslov af et bredt flertal i Folketinget.

”Jeg glæder mig over den store opbakning, jeg har fået fra Folketinget. Med den nye lov – og med etableringen af det nye Team Danmark – får vi skabt et solidt og tidssvarende grundlag for udviklingen af dansk eliteidræt. Det nye Team Danmark bliver godt rustet til at møde fremtidens udfordringer”, siger kulturminister Brian Mikkelsen.

Loven træder i kraft 1. juni og skaber et nyt Team Danmark med ændret struktur og arbejdsopgaver. Kulturministeren og Danmarks Idræts-Forbund udpeger i fællesskab den nye bestyrelse på 8 personer – en bestyrelse som kommer til at repræsentere vigtige kompetencer for en dynamisk udvikling af dansk eliteidræt, herunder den indsigt som trænerne og de aktive besidder. De nye arbejdsopgaver indebærer bl.a. et øget fokus på talentudvikling og de unge udøvere, et tættere samspil med kommunerne, ligesom rådgivning og økonomisk støtte til specialforbundene er blevet et særskilt arbejdsområde. Med den nye lov får  kommunerne mulighed for at yde økonomisk støtte til den lokale eliteidræt i større udstrækning end hidtil, f.eks. vil både enkelte udøvere og klubber kunne støttes i fremtiden.

Nye samarbejdsrelationer og ny styring står også centralt i loven. Det nye Team Danmark bliver en mere smidig og handlingsorienteret organisation, og samarbejdet med Danmarks Idræts-Forbund skal være tættere og klarere.

”Jeg forventer, at den nye lov skaber den nødvendige ro om eliteidrætsarbejdet herhjemme, og jeg er overbevist om, at alle de involverede parter nu vil gå helhjertet ind i udviklingen af dansk eliteidræt. Vi skal nu have udpeget den nye bestyrelse, og både DIF og jeg glæder os til at komme i gang” udtaler Brian Mikkelsen. 

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Søren Riiskjær, tlf.: 3392 9832, mob.: 2342 3690
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598, mob.: 2469 6435