En håndsrækning til danske lærebøger

Kulturminister Brian Mikkelsen (K) kommer nu de danske lærebøger til undsætning. Det sker gennem et lovforslag om ændring af ophavsretsloven, der i dag er fremsat i Folketinget.

Forslaget går ud på, at det ikke længere skal være tilladt at bruge kopibutikker og andre kommercielle foretagender som fremmed medhjælp til at kopiere litterære værker.

”Forlæggerne og forfatterne fortæller os, at det økonomiske grundlag for at udgive lærebøger på dansk smuldrer på grund af den omsiggribende kopiering. Jeg mener ikke, det kan passe, at kopibutikkerne tjener penge på kopieringen på bekostning af dem, der har skrevet og udgivet bøgerne,” udtaler Brian Mikkelsen.

Brian Mikkelsen tilføjer:

"Denne håndsrækning til forlæggerne og forfatterne skal også ses som et sprogpolitisk initiativ. Fra regeringens side har vi et klart mål om at styrke kvaliteten og det faglige niveau i uddannelserne, og det sker bl.a. med et stort udbud af lærebøger på dansk.”

Private vil fortsat – mod betaling af kostprisen - kunne få hjælp til kopiering på biblioteker og andre offentlige institutioner, ligesom uddannelsessøgende på almindelige uddannelsesinstitutioner fortsat kan få hjælp til kopiering på institutionen og benytte kopimaskiner, der er opstillet på dens område.

Lovforslaget indebærer også, at blanke cd-skiver bliver væsentligt billigere. Copy-Dan-afgiften nedsættes fra over 4 kr. i dag til 1,75 kr. – mere end en halvering. Nedsættelsen skyldes bl.a. et ønske om at reducere grænsehandelen.

Endelig medfører lovforslaget, at det bliver forbudt at kopiere lånte eksemplarer af cd’er m.v., der er lånt på et bibliotek og af venner og bekendte. Forslaget styrker pladeselskabers og musikeres beskyttelse mod kopiering og indgår i Kulturministeriets musikhandlingsplan ”Liv i musikken”.

Yderligere information:

Pressechef Martin Østergaard Nielsen, tlf. 33 92 35 98
Kontorchef Peter Schønning, tlf. 33 92 35 68