En milepæl i kampen mod pædofili

Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, der sikrer, at idrætsforeninger, spejderklubber, daginstitutioner osv. skal indhente børneattest, før de ansætter personale, der skal have med børn under 15 år at gøre.

 En børneattest er en særlig straffeattest, der indeholder oplysninger om domme om sædelighedsforbrydelser mod børn. Bag vedtagelsen står regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Vi har i dag taget et afgørende skridt i kampen mod pædofili. Denne lov vil bidrage til at forhindre seksuelle overgreb mod børn. Vedtagelsen af loven gør en forskel dér, hvor det virkelig betyder noget, og derfor tør jeg godt fastslå, at denne dag er en god dag for kampen mod de pædofile. Jeg vil gerne takke Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet for deres støtte til projektet. De to partier medvirker til, at vi kan sende et klart signal om, at obligatorisk pædofilitjek har bred opbakning i Folketinget.”
 
Børneattestlovforslaget blev oprindelig fremsat i Folketinget i oktober 2004, men på grund af udskrivelsen af folketingsvalget i begyndelsen af året nåede det ikke at blive vedtaget. Det blev så genfremsat i april – fortsat med forslag om ikrafttræden den 1. juli i år.

Samtidig med lovens vedtagelse udsteder syv ministerier en bekendtgørelse, der klart afgrænser, hvem der omfattes af pligten til at indhente børneattest og i forhold til hvilke jobfunktioner. Kulturministeriets bekendtgørelse omfatter trænere, instruktører, holdledere og lærere i idrætsforeninger, musikskoler, ridecentre m.v. Desuden er der udarbejdet en vejledning, der i klar tekst forklarer, hvordan modtagerne skal håndtere børneattester i forhold til straffeloven og persondataloven.
 
Siden den frivillige børneattestordnings indførelse i 2001 er der udstedt samlet over 169.000 attester, hvoraf de 26 har været positive.
 
”Målet er, at der slet ikke udstedes nogen positive børneattester, fordi de pædofile undlader at forsøge at komme ind i bl.a. idrætsforeninger, når de ved, at børneattesten vil afsløre dem,” siger Brian Mikkelsen.
 
Den nye lov skal evalueres af Folketinget om to år.

Forslag til lov om indhentelse af børneattest (pdf)
 
Vejledninger om håndtering af personoplysninger i børneattester:
 
Vejledning om håndtering af positive børneattester (pdf) 
Vejledning om håndtering af blanke (negative) børneattester (pdf)

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Peter Schønning, tlf.: 3392 3568.