ENIGHED I FOLKETINGET OM NY POLITISK AFTALE OM BIBLIOTEKSAFGIFTEN

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) er med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten blevet enige om indholdet af en ny politisk aftale om biblioteksafgiften for perioden 2007-2010.

Den eksisterende aftale om biblioteksafgiften udløber med udgangen af 2006. I den forbindelse udløber også de ekstra bevillinger på 5 mio. kr. til biblioteksafgift og 10 mio. kr. til litteraturpuljen, som var det økonomiske resultat af den eksisterende aftale.
 
Regeringen og Folketingets øvrige partier har aftalt en forøgelse af bevillingen til biblioteksafgiften med 5 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 særligt til skønlitteratur for voksne. Herudover er det aftalt at forøge bevillingen til Kunstrådets litteraturpulje med 10 mio. kr. årligt i samme periode. Disse forhøjelser af bevillingerne muliggør en fortsættelse af de eksisterende ordninger.
 
Herudover er der aftalt enkelte mindre ændringer i biblioteksafgiftsordningen, idet pointtallet for skønlitteratur for voksne udgivet før 1976 forhøjes, så det svarer til pointtallet til skønlitteratur for voksne udgivet fra og med 1976. Endelig er der enighed om med virkning fra 2008 at udvide Biblioteksafgiftsnævnet med 1 medlem, som indstilles af Danske Skønlitterære Forfattere. Denne udvidelse sikrer, at begge forfatterforeninger repræsenteres i nævnet.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg er meget glad for denne aftale, der har opbakning fra samtlige partier i Folketinget. 
 
Med en forhøjelse af bevillingen til biblioteksafgiften og til Kunstrådets litteraturpulje er der muliggjort en videreførelse af de eksisterende bevillinger. Aftalen sikrer dermed forfatterne nogle fornuftige økonomiske vilkår også i de kommende 4 år.
 
Jeg mener ikke, at der er grundlag for yderligere ændringer i biblioteksafgiften. Det skyldes ikke mindst, at der jo verserer en EU-sag om den danske biblioteksafgift. Så længe denne sag verserer, bør der være ro omkring den danske biblioteksafgiftsordning, der efter min overbevisning er utroligt velfungerende, og som vi derfor må kæmpe for at bevare.”

Hent aftaleteksten (pdf)

Yderligere oplysninger:

Ellen Trane Nørby (V), 22 28 91 40
Carina Christensen (K), 23 46 64 72
Louise Frevert (DF), 40 89 28 76
Mogens Jensen (S), 33 37 40 61