Enighed om direktiv om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder

I dag er Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen blevet enige om et direktiv om regulering af de kollektive forvaltningsselskaber.

Direktivet har til formål at harmonisere den kollektive forvaltning af ophavsrettigheder, så forvaltningen sker på en gennemsigtig måde. Herudover har direktivet til formål at forbedre mulighederne for, at der kan udbydes grænseoverskridende licenser til brug af musikværker på internettet. Direktivet forventes vedtaget formelt i første kvartal af 2014 og skal implementeres senest to år efter dets ikrafttræden. 

Kulturminister Marianne Jelved udtaler:

”Jeg er tilfreds med, at vedtagelsen af direktivet giver mulighed for, at vi kan opretholde de velfungerende forvaltningssystemer, der allerede er etableret i Danmark.” 

Administrerende direktør for Koda, Anders Lassen, udtaler:

”Vi er meget glade for at direktivet anerkender den helt afgørende betydning, som den kollektive forvaltning spiller for både rettighedshaverne og for vores kunder; musikbrugerne. Vi ser også med stor tilfredshed på, at der nu kommer fælles regler for good governance og transparens i hele EU. 

I Danmark er vi gennem flere år gået foran i udviklingen mod internationalisering og professionalisering af rettighedsbranchen. Med det nye direktiv får vi nu yderligere opbakning til dette arbejde og samtidig sikrer vi, at alle selskaber i Europa kommer til at spille efter de samme spilleregler.” 

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Bente Skovgaard Kristensen
Kulturministeriet, tlf.: 51 88 67 69

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16