Enigt Folketing styrker dansk tegnsprog

Samtlige partier i Folketinget har i dag vedtaget, at der skal oprettes et Dansk Tegnsprogsråd fra 1. januar 2015. Det styrker dansk tegnsprogs status i Danmark.

Samtlige partier i Folketinget har i dag vedtaget, at der skal oprettes et Dansk Tegnsprogsråd fra 1. januar 2015. Det styrker dansk tegnsprogs status i Danmark.

Dansk tegnsprog er et selvstændigt sprog med egen syntaks, grammatik og udviklingshistorie. Sproget tales af henved 5.000 døve samt deres familier, arbejdskollegaer, tolke og mange andre.

Med vedtagelsen af loven bliver dansk tegnsprog forankret i Dansk Tegnsprogsråd, som får til opgave at udarbejde principper og retningslinjer for arbejdet med at følge og dokumentere det danske tegnsprog og at give råd og oplysninger om dansk tegnsprog. Dansk Tegnsprogsråd sekretariatsbetjenes hos Dansk Sprognævn.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Jeg er glad for, at et samlet folketing står bag styrkelsen af dansk tegnsprog ved, at vi nu ved lov opretter et selvstændigt Dansk Tegnsprogsråd i regi af Dansk Sprognævn. Det cementerer, at dansk tegnsprog er et selvstændigt sprog med egen syntaks, grammatik og historie. Med oprettelsen af Dansk Tegnsprogsråd sikrer vi, at viden og spørgsmål om dansk tegnsprog bliver håndteret i professionelle rammer.”

Fakta om Dansk Tegnsprogsråd

Dansk Tegnsprogsråd består af 5 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen. Dansk Sprognævn indstiller 2 medlemmer til rådet. 1 medlem indstilles af Danske Døves Landsforbund. 1 medlem indstilles af Uddannelses- og Forskningsministeriet. 1 medlem indstilles af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Kulturministeren udpeger formanden for rådet blandt medlemmerne.

Yderligere oplysninger

Kontorchef Katrine Tarp, Kulturministeriet, tlf.: 41 39 38 00