Enigt Folketing vedtager lov om kollektiv forvaltning af ophavsret

Ny lov om kollektiv forvaltning er med til at sikre fælles regler i hele EU for de kollektive forvaltningsorganisationer. Loven indeholder blandt andet regler om forvaltning af rettighedsmidler, transparens i forvaltningsorganisationerne og indgåelse af aftaler med brugere af ophavsrettigheder.

Den nye lovgivning er et led i den fælleseuropæiske harmonisering af reglerne om de kollektive forvaltnings-organisationer, som er beskrevet i direktivet om samme emne, der blev vedtaget i februar 2016. Rettighedshaverne sikres derved den samme minimumsbeskyttelse, uanset om deres rettigheder forvaltes af danske eller andre europæiske forvaltningsorganisationer.

Loven indeholder for regler om de kollektive forvaltnings-organisationers styring, gennemsigtighed og den finansielle forvaltning af rettighedsvederlag. Reglerne har blandt andet til formål at sikre rettighedshavernes indflydelse i beslutnings-processen samt at sikre rettidige fordelinger af beløb til rettighedshaverne. De kollektive forvaltningsorganisationer skal også opfylde en række gennemsigtighedskrav, blandt andet ved at offentliggøre en årlig gennemsigtighedsrapport. Loven indeholder også regler om aftalerne mellem kollektive forvaltningsorganisationer og brugere af ophavsrettigheder, f.eks. TV-stationer, restauranter, biblioteker osv. 

Loven indeholder desuden regler, der har til formål at tilskynde og fremme udbredelsen af multiterritoriale licenser for musikværker med henblik på at skabe et reelt digitalt indre marked på dette område.

Læs mere

Du kan finde loven på folketingets hjemmeside

Presse og øvrige henvendelser

Kulturministeriet pressetelefon 22 76 51 16
Fuldmægtig Lasse Lau Nielsen, Kulturministeriet 41 39 38 83