Entreprenøren på skuespilhuset er valgt

Kulturministeriet afholdt fredag den 28. maj 2004 licitation på hovedentreprisen til Det Kongelige Teaters nye skuespilhus på Kvæsthusbroen i København.

Der blev afgivet i alt fire tilbud på opgaven. Hovedentreprisen var udbudt efter kriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud", hvorfor bygherre og rådgivere har gennemført en detaljeret bedømmelse af tilbudene.

Resultatet af bedømmelsen er, at entreprenørfirmaet E. Pihl & Søn A/S afgav det økonomisk mest fordelagtige tilbud med en samlet pris, som kan realiseres indenfor den økonomiske ramme. Kontraktunderskrivelsen finder sted onsdag den 16. juni 2004 i Kulturministeriet.

Den økonomiske ramme for skuespilhuset, således som den fremgår af finansloven for 2004, er på 747,8 mio. kr. Den økonomiske ramme omfatter byggeudgifterne til opførelsen af skuespilhuset og herudover udgifterne til kunstnerisk udsmykning, teaterteknisk udstyr, rådgiverhonorarer og øvrige udgifter. Byggestart er planlagt til den 1. oktober 2004, og byggeriet ventes at stå færdigt i 2007.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

"Jeg glæder mig over resultatet af udbuddet. Med licitationen har vi fået endelig sikkerhed for, at skuespilhuset kan opføres inden for den afsatte bevilling. Vi kan nu alle se frem til, at Boje Lundgaard og Lene Tranbergs værk snart vil begynde at tone frem på Kvæsthusbroen. Med E. Pihl & Søn får vi en dygtig entreprenør, der kommer med de bedste kompetencer fra bl.a. Operahusbyggeriet. Så jeg er sikker på, at skuespilhuset nu på alle måder er i de bedste hænder."

Yderligere oplysninger kan fås hos bygherrerådgiver Allan Christensen, Moe og Brødsgaard på tlf. 44 57 60 40.