Et Kreativt Europa, motionsdoping og Erasmus for Alle på dagsordenen i Bruxelles

Torsdag den 10. maj 2012 mødes EU’s ministre med ansvar for kultur, audiovisuelle spørgsmål og sport i Bruxelles for blandt andet at drøfte to nye støtteprogrammer på området. Dagen efter mødes EU’s undervisningsministre og ungdomsministre, hvor EU's nye uddannelses- og ungdomsprogram Erasmus for Alle er på dagsordenen.

To nye støtteprogrammer på dagsordenen

Kommissionens forslag til to nye støtteprogrammer på kulturområdet for 2014 – 2020 er på dagsordenen ved kulturministrenes møde den 10. maj: Et Kreativt Europa, der omhandler støtte til de kulturelle og kreative sektorer og Europa for Borgerne, der har til formål at bringe Europa tættere på borgerne.

Politiske drøftelser om nye lånegarantier og motionsdoping

Ministrene får ved den lejlighed mulighed for at drøfte forslaget i Et Kreativt Europa om en ny lånegarantiordning for små og mellemstore virksomheder og organisationer inden for de kulturelle og kreative sektorer. For sportsministrene vil det være spørgsmålet om bekæmpelse af motionsdoping, der vil være i fokus. Motionsdoping er et udbredt fænomen i Europa, og det er derfor et vigtigt skridt, at sportsministrene nu sætter dette emne på dagsordenen

Kulturminister Uffe Elbæk siger:

”Vi har vigtige emner på bordet på Rådsmødet den 10. maj. Jeg ser frem til en god politisk drøftelse af forslaget til Et Kreativt Europa, der både har til formål at fremme den kulturelle og sproglige mangfoldighed i Europa og at styrke de kulturelle og kreative sektorers konkurrenceevne. Vigtigt er det også, at ministrene kommer på banen og får drøftet motionsdoping, som er en af de helt store samfundsmæssige udfordringer på idrætsområdet i disse år.”

Erasmus for Alle

Når EU’s undervisningsministre mødes den 11. maj, skal de diskutere Erasmus for Alle, som er EU’s nye uddannelses- og ungdomsprogram for 2014 – 2020. Erasmus for Alle samler de eksisterende uddannelses- og ungdomsprogrammer i EU og tilføjer idræt som et nyt område. Det bygger derfor videre på resultaterne i for eksempel programmet for Livslang Læring og Aktive Unge-programmet. Det nye program Erasmus for Alle skal sikre, at endnu flere borgere får mulighed for at deltage i mobilitet og tværnationalt samarbejde i og uden for EU.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini ser frem til rådsmødet:

”Jeg håber, at vi kan nå til enighed om det kompromisforslag for Erasmus for Alle, som det danske formandskab har fremsat. Det er et program, hvor EU kan gøre en meget konkret forskel på uddannelses- og ungdomsområdet. De eksisterende programmer har allerede givet støtte til over 3 millioner mobilitetsophold. Med Erasmus for Alle bygger vi videre på de gode erfaringer, samtidig med at vi strømliner programmet og fokuserer på at støtte aktiviteter til gavn for det europæiske samarbejde mellem institutioner og organisationer,” siger Christine Antorini.

EU’s ungdomsministre mødes

Samme eftermiddag sidder børne- og undervisningsminister Christine Antorini også i formandskabsstolen, når EU’s ungdomsministre mødes. De skal diskutere, hvordan uformel læring kan bidrage til at undgå marginalisering af unge, som hverken er i uddannelse eller arbejde.

Yderligere oplysninger om mødet den 10. maj

Afdelingschef Jesper Hermansen, Kulturministeriet
Tlf: + 45 33 92 35 18

Pressechef Astrid Haug, Kulturministeriet
Tel: + 45 25 47 21 07

Ambassadesekretær Jakob Alvi, Udenrigsministeriet
Tel: +32 475 60 38 19

Yderligere oplysninger om mødet den 11. maj

Kommitteret Torben Kornbech Rasmussen, Ministeriet for Børn og Undervisning
Tel: +45 33 92 51 32

Fuldmægtig Maria Bjerre, Ministeriet for Børn og Undervisning
Tel: +45 33 95 54 20

Ambassadesekretær Jakob Alvi, Udenrigsministeriet
Tel: +32 475 60 38 19