EU godkender FM 4

Europa-kommissionen har godkendt Danmarks planer om at oprette en ny public service-radiokanal - FM 4.

Kommissionen har fundet, at projektet er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler, fordi udbyderens public service-opgaver er klart defineret, udvælgelsesproceduren sker ved offentligt udbud, og der er tilstrækkelige garantier for at undgå overkompensation.

Læs Europa-Kommissionens pressemeddelelse (pdf)

Læs om udbud af FM 4 på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside