EU-KOMMISSIONEN ÅBNER FORMEL UNDERSØGELSE AF TV 2-OMSTRUKTURERINGSPLANEN

EU-Kommissionen har i dag besluttet at åbne en formel åbningsprocedure og har i den forbindelse stillet en række yderligere spørgsmål til den danske stat.

 

Som baggrund for beslutningen anføres, at Kommissionen ønsker at give interesserede parter mulighed for at give deres synspunkter til kende, inden Kommissionen træffer afgørelse i sagen. Kommissionen understreger, at iværksættelsen af undersøgelsesproceduren er almindelig i sager af tilsvarende størrelse og kompleksitet, og at det ikke i sig selv indebærer nogen stillingtagen fra Kommissionens side til regeringens omstruktureringsplan. Konkurrencekommissær Neelie Kroes understreger, at omstruktureringsplanen for TV 2 bør sikre TV 2’s langsigtede bæredygtighed både for TV 2’s  public service- aktiviteter og for stationens kommercielle aktiviteter.
 
Umiddelbart giver beslutningen om at åbne den formelle procedure ikke økonomiske problemer for TV 2, da TV 2, indtil der foreligger beslutning vedrørende omstruktureringsplanen, vil kunne trække på den kreditfacilitet, der blev etableret sidste sommer som redningsstøtte til TV 2. Kulturministeriet vil samarbejde aktivt med Kommissionen om gennemførelse af undersøgelsesproceduren og i den forbindelse i videst muligt omfang bidrage til, at en endelig beslutning kan foreligge så hurtigt som muligt. 
 
Læs EU-Kommissionens pressemeddelelse

Yderligere oplysninger:
Afdelingschef Jesper Hermansen, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 18
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 98