EU-kommissionen freder dansk biblioteksafgift

EU-Kommissionen har meddelt Danmark, at Kommissionen henlægger sagen om den danske biblioteksafgiftsordning.

Kommissionen sendte i december 2004 en åbningsskrivelse til den danske regering, hvoraf det fremgik, at man anså den danske biblioteksafgiftsordning for at være i strid med EU-Traktaten. Efter denne ordning udbetales der alene biblioteksafgift til forfattere m.fl., der skriver på dansk. Det var dette sprogkriterium, Kommissionen mente var i strid med Traktatens forbud mod diskrimination på grundlag af nationalitet.
 
Den danske regering besvarede Kommissionens åbningsskrivelse i februar 2005. I svaret gjorde den danske regering bl.a. gældende, at det danske sprog er et helt afgørende element i dansk kultur, og at det anvendte sprogkriterium i biblioteksafgiftsordningen, der er en kulturstøtte, er begrundet i hensynet til beskyttelse af dansk kultur. Det er således ikke udtryk for diskrimination, når man i Danmark anvender et sprogkriterium. Desuden havde Kommissionen allerede i 1992 erklæret, at den danske ordning ikke var i strid med EU-reglerne.
 
Her knap tre år senere har Kommissionen så besluttet at henlægge sagen. 

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Dette er en fantastisk god nyhed for forfatterne, som nu kan se frem til at bevare vores biblioteksafgiftsordning, der ikke alene er ubureaukratisk, men også giver et eksistensgrundlag for rigtig mange forfattere. Samtidig er sagens afslutning godt nyt for regeringens initiativer for at styrke det danske sprog, hvor Sprogudvalget vil barsle med nogle anbefalinger til regeringen i den nærmeste fremtid.”
 
Den danske ordning er den største af sin art i verden. Hvert år udbetales over 150 mio. kr. til forfattere m.fl., der har bøger, musik m.v. stående på bibliotekerne.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 33 92 35 98
Kontorchef Peter Schønning, tlf. 33 92 35 68