EU-Kommissionen godkender kreditfacilitet til TV 2/DANMARK A/S

Regeringen anmeldte i juni over for EU-Kommissionen en midlertidig kreditfacilitet til TV 2/DANMARK A/S til dækning af selskabets likviditetsbehov. Anmeldelsen skete efter reglerne om statsstøtte til redning om omstrukturering af kriseramte virksomheder.

Kommissionen har netop truffet afgørelse i sagen og i den forbindelse godkendt etableringen af kreditfaciliteten. Hermed er skabt det nødvendige ”pusterum” for hen over efteråret grundigt at få gennemanalyseret TV 2’s virksomhed, økonomi og rammebetingelser. Dette analysearbejde vil blive indledt i denne måned. På baggrund af analysen vil der sidst på efteråret blive fremlagt forslag til tiltag, der kan bringe TV 2 økonomisk på fode igen. Dette forslag vil også skulle anmeldes til Kommissionen.

Brian Mikkelsen udtaler:

"Jeg er glad for Kommissionens afgørelse, der giver grundlag for, at vi kan gå videre med arbejdet med at fremtidssikre TV 2’s økonomi. Vi vil i de kommende måneder fortsætte processen med at udarbejde en langsigtet plan for TV 2."