EU-kommissionen siger ok til den danske digital-tv-model

EU-Kommissionen henvendte sig i slutningen af september i år til den danske stat med anmodning om nærmere at få oplyst baggrunden for beslutningen om at udbyde fire digitale tv-sendemuligheder til én operatør (”gatekeeper”).

Det skete med henvisning til et EU-direktiv om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og –tjenester (”konkurrencedirektivet”), hvorefter medlemsstaterne ikke må indrømme eller opretholde eksklusive eller særlige rettigheder til at etablere og/eller udbyde elektroniske kommunikationsnet eller til at udbyde offentlige elektroniske kommunikationstjenester.
 
Kulturministeriet har været i dialog med Kommissionen og nærmere forklaret principperne for udbuddet af digitale sendemuligheder. Udbuddet blev offentliggjort af Radio- og tv-nævnet d. 7. december med særligt forbehold for resultatet af denne dialog.
 
Kommissionens konkurrencedirektorat har nu meddelt, at man ikke på det foreliggende grundlag har fundet nogen væsentlig indikation af overtrædelse af EU-traktaten eller konkurrencedirektivet.

Hent Kommissionens brev af 12. december 2007 (pdf)
 
Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler: ”Jeg er naturligvis meget glad for, at Kommissionen har sagt god for principperne bag den danske digital-tv-model, så der ikke længere skal herske usikkerhed herom for interesserede ansøgere. Omvendt ville det også have undret mig meget, hvis vi ikke havde fået denne blåstempling. For hvis der er noget, medieaftalepartierne har lagt vægt på i forbindelse med dette udbud, så er det – ud over at sikre public service-tv gode udviklingsmuligheder – at få skabt en solid kommerciel tv-platform, som kan skabe øget konkurrence på det danske tv-marked.”  

Der henvises i øvrigt til ministeriets pressemeddelelse af 28. september 2007.
 
Yderligere oplysninger
Afdelingschef Jesper Hermansen, tlf.: 33 92 35 18
Pressechef af Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 33 92 35 98