EU-lande enige om doping og frivillig idræt

De europæiske lande og EU skal gå forrest i den internationale bekæmpelse af doping. Samtidig skal EU-landene skabe de bedst mulige forhold for frivillig idræt.

Det var konklusionerne, da kulturminister Brian Mikkelsen på vegne af det danske EU-formandskab i dag afsluttede en sportsministerkonference i Århus. Parterne blev enige om det videre arbejde i bekæmpelsen af doping:

     

  • EU-medlemslandene forpligter sig politisk i forhold til en global grundlov for antidoping-arbejdet under WADA.
  • EU-medlemslandene står sammen i udarbejdelsen af WADAs nye dopingkodeks om den fremtidige bekæmpelse af doping.
  • Der skal afholdes en ny sportsministerkonference umiddelbart før den store WADA-konference i marts 2003 i København.
  • EU-medlemslandene gav det danske formandskab opbakning til at kæmpe for et 5. europæisk sæde i WADAs bestyrelse og til den danske kulturminister Brian Mikkelsens sæde i WADAs forretningsudvalg.

Derudover fik det danske formandskab stor opbakning til den såkaldte Århus-deklaration, der - efter dansk initiativ - opfordrer de enkelte EU-medlemslande til at skabe bedre forhold for frivillig idræt. Dette kan eksempelvis ske ved at fjerne lovmæssige hindringer for det frivillige idrætsarbejde i det omfang, det er muligt.

”Vi er kommet et stort skridt videre i bekæmpelsen af doping, der bør ske på internationalt plan, hvis det skal have en virkning. Sammen kan EU-landene langt bedre bekæmpe doping over alt i Europa. Samtidig har vi markeret, at frivillig idræt er en vigtig kulturel faktor i samfundet og fortjener langt bedre forhold,” siger ministeren.


Læs eller download det danske EU-formandskabs samlede konklusioner for sportsministerkonferencen samt de forskellige deklarationer og tekster.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Søren Riiskjær, Kulturministeriet 2342 3690
Pressechef Jakob Høyer, Kulturministeriet 2469 6435