EU-sag om biblioteksafgift

EU-Kommissionen har besluttet at indlede formel procedure mod Danmark, fordi biblioteksafgift alene fordeles til forfattere, der skriver på dansk.

Dette er efter Kommissionens opfattelse i strid med EU-reglerne, der forbyder forskelsbehandling på grund af nationalitet. Kommissionen vil derfor nu sende en såkaldt åbningsskrivelse.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Det er uforståeligt, hvorfor Kommissionen har taget dette skridt. Biblioteksafgift er en kulturstøtteordning, der har til formål at støtte det danske sprog. Derfor går biblioteksafgiften til forfattere, der skriver på dansk. Kommissionen har helt tilbage i 1992 officielt erklæret, at dette sprogkriterium ikke er i strid med EU-reglerne. Det har vi naturligvis fæstet lid til. Der skal ikke herske tvivl om, at vi i denne sag står fast. Jeg mener, vi har en god sag. Hvis ikke vi kan overbevise Kommissionen om rigtigheden af den danske holdning, må sagen blive afgjort af EF-Domstolen.”
 
Hvis sagen skal behandles af EF-Domstolen, kan en afgørelse tidligst forventes om 2-3 år.
 
Kulturministeriet og Kommissionen har drøftet spørgsmålet om biblioteksafgiftens forenelighed med EU-reglerne siden foråret 2003. Kulturministeriet har endnu ikke modtaget åbningsskrivelsen.

Dokumenter vedrørende biblioteksafgiftssagen:

Brev fra Europa-Kommissionen af 24. april 2003 (Pdf)
Svar fra den danske regering til Europa-Kommissionen af 25. juni 2003 (Pdf)
Brev fra Europa-Kommissionen af 5. marts 2004 (Pdf)
Notat til Europa-Kommissionen af 16. juni 2004 (Word)

Biblioteksafgiftsordningen har eksisteret siden 1946. I år blev der fordelt ca. 140 mio. kr., hvoraf størsteparten går til forfattere. Den danske ordning er den ældste og mest omfattende af sin art i verden.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 33 92 35 98
Kontorchef Peter Schønning, tlf. 33 92 35 68