Europas sportsministre intensiverer kampen mod matchfixing

”Hvordan skal vi tackle matchfixing?” Det er spørgsmålet, Europas sportsministre beder

om svaret på, og de har derfor vedtaget en resolution om emnet.

Europas sportsministre vedtog i går den 15. marts 2012 en resolution om matchfixing på Europarådets sportsministermøde i Beograd, Serbien. På ministermødet deltog også sportsorganisationerne.

Der var på mødet bred enighed om, at der er behov for at sætte ind over for matchfixing, som på internationalt plan udgør en trussel mod sporten. Ministrene er enige om på internationalt niveau at tage skridt til at forhindre matchfixing. Konkret vil et udvalg under Europarådet (det såkaldte Enlarged Partial Agreement on Sport) i samarbejde med de væsentlige interessenter påbegynde et arbejde med at udforme en mulig konvention til bekæmpelse af matchfixing.

Beslutningen om, hvorvidt det skal være en konvention eller en anden form for internationalt instrument, bliver først truffet på et senere tidspunkt, således at man i sidste ende, inden en beslutning bliver taget, opnår den fornødne fleksibilitet til at vælge den løsning, der viser sig at være mest hensigtsmæssig.

Kulturminister Uffe Elbæk udtaler:

”Det glæder mig, at vi i Europarådet er blevet enige om at gå i gang med et arbejde, der skal sikre internationale løsninger mod matchfixing. Matchfixing udfordrer de grundlæggende præmisser i sporten. Som sportens ministre vil vi kæmpe for den rene kamp, hvor udøverne til enhver tid gør deres bedste for at vinde.”

”Nu beslutter vi at gå i gang med det konkrete arbejde. Når vi har identificeret de afgørende udfordringer, tager vi stilling til, hvilken form der bedst passer til opgaven.” 

Ministrene lægger ligeledes vægt på et styrket samarbejde mellem offentlige myndigheder, spiludbydere og sportens organisationer.

Kulturministeren var repræsenteret på mødet ved kontorchef Bente Skovgaard Kristensen, Kulturministeriet.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Astrid Haug
Kulturministeriet, tlf.: 25 47 21 07

Kontorchef Bente Skovgaard Kristensen
Kulturministeriet, tlf.: 51 88 67 69