Evaluering af det kreative iværksættermiljø Louiz

Kulturministeriet og Økonomi- og erhvervsministeriet har fået gennemført en ekstern evaluering af det kulturelle iværksættermiljø på Holmen, Louiz.

Louiz har i perioden 2002-2004 bl.a. skullet styrke udviklingen af nye virksomheder på det kulturelle område.
 
Kulturministeriet har i perioden finansieret lokaler og drift af Louiz.
 
Evalueringen peger bl.a. på en betydelig interesse fra iværksættere for at bruge Louiz som kreativ base for udviklingen af forretningsideer på det kulturelle område. Det har imidlertid vist sig vanskeligt for projektet at nå de oprindelige målsætninger.
 
I forbindelse med etableringen af Louiz i 2002 var det regeringens mål at etablere en offentlig-privat venturefond, der skulle investere i de nye forretningsideer, der blev skabt på Holmen. Til etablering af venturefonden havde regeringen reserveret 15 mio. kr., der fra privat side skulle matches med private midler. Blot var det ikke muligt at finde private investorer, der kunne tilvejebringe denne kapital. Dette skyldes blandt andet den tilbageholdenhed og moderate risikovillighed som prægede kapitalmarkedet i samme periode. Det ændrede forudsætningerne for at drive Louiz.
 
Louiz har tilpasset sig de ændrede vilkår og genereret andre aktiviteter, der har kunnet styrke de kulturelle iværksættere. Louiz salonerne er et godt eksempel på sådanne aktiviteter.

Kulturminister Brian Mikkelsen:

"Jeg tager evalueringen til efterretning og må konstatere, at det ikke har været muligt for Louiz at indfri samtlige de målsætninger, der blev opstillet ved projektets start. Arbejdet med at skabe de bedste betingelser for kulturelle iværksættere fortsætter selvfølgelig og erfaringerne fra Louiz er nyttige i denne sammenhæng."
 
Evalueringen er foretaget af Muusman Research and Consulting.

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 2469 6435
Afdelingschef Steen Kyed, Kulturministeriet, tlf. 3392 9821