Evaluering af testkampe i Superligaen

I sidste uge blev tre superligakampe med mere end 500 tilskuere på stadion afholdt som forsøg. Nu er evalueringen klar.

Rigspolitiet og sundhedsmyndighederne har sammen med Divisionsforeningen og DBU evalueret de tre forsøgskampe, der blev afviklet i Superligaens spillerunde 29. Evalueringen har fokuseret på, om de tre testkampe har været afviklet sundhedsmæssigt forsvarligt. 

Evalueringen kan læses her 

Politiske drøftelser i Kulturministeriet

Kulturministeren og justitsministeren har i starten af næste uge indkaldt de politiske ordfører til videre drøftelser. Her vil evalueringen danne baggrund for, om der kan tillades flere end 500 tilskuere til superligakampe resten af sommeren. 

Baggrund

Den 12. juni blev det politisk besluttet at igangsætte et testforsøg af tre superligakampe.  

Tre kampe fra 29. spillerunde (20.-22. juni) blev udvalgt, hvor stadion blev opdelt i sektioner, hvor der højst må være 500 mennesker.

Evalueringsgruppen har bestået af politiet, sundhedsmyndighederne, Divisionsforeningen samt DBU.

Evaluering af kampene er foretaget af samme evalueringsteam for at sikre ensartet vurdering af, om kampene er afviklet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16