Fakta vedr. lokalitetskrav i kommende FM4-udbud

Når udbuddet af den fjerde landsdækkende FM-kanal bliver offentliggjort d. 27 marts 2019 bliver det med et krav om, at mindst 70 pct. af de redaktionelle medarbejdere skal have ansættelsessted i en afstand af mindst 110 km fra centrum af København. Det sker bl.a. efter dialog med Kammeradvokaten og EU-Kommissionen.

Det fremgår af medieaftalen for 2019-2023, at FM4 genudbydes, når den gældende tilladelse til Radio24syv på FM4 udløber ved udgangen af oktober 2019. Det fremgår endvidere, at hovedsædet skal placeres vest for Storebælt, at der skal etableres studiefaciliteter vest for Storebælt, og at udgangspunktet er, at mindst halvdelen af de redaktionelle medarbejdere, inkl. freelancemedarbejdere (omregnet til årsværk), samt alle administrative medarbejdere skal være ansat vest for Storebælt.

 

I september 2018 klagede advokatfirmaet Bruun & Hjejle til EU-Kommissionen på vegne af Berlingske People A/S (Radio 24syv) over lokalitetskravene. Det fremhæves i klagen, at navnlig kravet om lokalisering af de administrative medarbejdere ikke er i overensstemmelse med de EU-retlige rammer.

 

Efter drøftelse med Kammeradvokaten og på baggrund af Kammeradvokatens dialog med Kommissionen fandt Kulturministeriet det derfor nødvendigt at justere lokalitetskravet i henhold EU-reglerne, hvorefter der ikke kan stilles lokalitetskrav til de administrative medarbejdere. 

 

På denne baggrund fastsættes det i udbudsbekendtgørelsen, at mindst 70 pct. af de redaktionelle medarbejdere skal have ansættelsessted i en afstand af mindst 110 km fra centrum af København. Dette er en højere procentandel end angivet i medieaftalen vedrørende de redaktionelle medarbejdere. Intentionen med den reviderede fordeling af de redaktionelle medarbejdere i Vestdanmark er – i lyset af at der ikke kan stilles krav til de administrative medarbejderes lokalisering - at følge intentionen i medieaftalen, så den geografiske diversitet i public service-indholdet sikres i kraft af en stærk redaktionel tilstedeværelse i Vestdanmark.