Finansloven sikrer kulturlivet 207 mio. kr. ekstra

Regeringens finanslov, der bliver fremlagt i dag, sikrer kulturlivet 207 mio. kr. ekstra over de næste fire år.

Pengene går til initiativer, der forbedrer samarbejdet mellem erhvervslivet og kulturen, styrker forfatternes vilkår og sikrer kulturarven på nogle af landets vigtigste museer.
 
Samarbejdet mellem erhvervslivet og kulturinstitutioner styrkes ved, at virksomheders donationer til kulturinstitutioner bliver gjort fradragsberettigede. Der er afsat 35 mio. kr. årligt til denne ordning. Skatteministeriet forventer, at den vil indbringe kulturinstitutionerne 100 mio. kr. ekstra om året fra erhvervslivet.
 
Forfatternes vilkår forbedres gennem oprettelsen af en ny litteratur-pulje på 40 mio. kr. over de næste fire år. Den skal bruges til rejse- og arbejdslegater, til uddeling af 32 ekstra 3-årige legater fra kunstfonden, til en forsøgsordning med PR-rådgivning til forfattere, til en udvidelse af den eksisterede støtteordning til forfatterarrangementer samt til udgivelsesstøtte for banebrydende ny dansk litteratur.
 
Endvidere har regeringen afsat 110 mio. kr. i 2004 og 2005 til forbedring af Nationalmuseets magasinforhold og til brandsikring på Statens Museum for Kunst og Louisiana.
 
Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:
”Vi har iværksat nogle storstilede og banebrydende intiativer, der på mange fronter vil hjælpe dansk kulturliv. Samarbejdet mellem erhvervslivet og kulturverdenen udbygges yderligere, forfatterne sikres markant forbedrede vilkår, og vi øger sikkerheden omkring store dele af vores væsentligste kulturarv. Der er tale om kulturpolitiske projekter med en klar borgerlig-liberal profil, og jeg glæder mig over, at vi i løbet af de næste fire år bruger over 200 mio. kr. ekstra på at gøre en særlig indsats på disse kerneområder.”
 
Samlet er Kulturministeriets finanslovsforslag for 2005 på i alt 4,6 mia. kr. De 2,5 mia. kr. bruges til drift af statsinstitutionerne, 1,7 mia. kr. bruges til tilskud til kulturinstitutioner og kunstnere, og 0,4 mia. kr. bruges til anlægsarbejder.

Læs mere om Kulturministeriets finanslovsforslag for 2005 (pdf)

Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 33 92 35 98